Prawo administracyjne to najbardziej złożona i różnorodna dziedzina prawa. Te cechy przekładają się również na trudności ze zrozumieniem poszczególnych przepisów i uporaniem się z obowiązującymi w tym zakresie procedurami administracyjnymi.

Usługi z zakresu prawa administracyjnego dla przedsiębiorców obejmują w szczególności:

  • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz, w których dokonujemy wykładni i interpretacji przepisów prawa administracyjnego;
  • sporządzanie projektów pism i wniosków;
  • reprezentowanie przedsiębiorców podczas procedur wynikających z prawa budowlanego;
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
  • doradzamy w postępowaniach przed organami ochrony środowiska;
  • prowadzimy sprawy klientów z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Oprócz tego zajmujemy się także procedurami nietypowymi np. uzyskanie pozwolenia na broń, rejestracja łodzi (jachtu, motorówki), rejestracja samolotu (awionetki).