Porady prawne dla firm z zakresu prawa cywilnego, to jeden z podstawowych zakresów świadczonych przez nas usług. Zagadnienia z szeroko pojętego prawa cywilnego pojawiają się niemal na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach świadczonych usług:

  • dokonujemy wykładni przepisów powszechnie obowiązującego prawa cywilnego;
  • sporządzamy opinie prawne oraz ekspertyzy;
  • sporządzamy i opiniujemy umowy cywilnoprawne;
  • reprezentujemy przedsiębiorców w procesach sądowych przed wszystkimi instancjami, a także w postępowaniu polubownym oraz egzekucyjnym;
  • sporządzamy pisma procesowe;
  • reprezentujemy klientów w postępowaniach spadkowych, dotyczących sytuacji, gdy w skład masy spadku wchodzi przedsiębiorstwo (spółka lub kilka spółek);
  • windykujemy należności.

Nasza praca przekłada się wprost na sukces Państwa firmy. W dzisiejszych czasach profesjonalna obsługa prawna, to podstawa prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorcy. Zadbamy o to, aby zoptymalizować i zminimalizować ryzyko prawne związane z działaniami podejmowanymi w ramach prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.