Prawo ochrony konsumentów, to dziedzina która interesować powinna przede wszystkim przedsiębiorców, bo to na nich ciąży szereg obowiązków związanych z ochroną konsumentów. Dla naszych klientów wykonujemy następujące usługi:

  • sporządzamy i opiniujemy regulaminy oraz wzory umów;
  • przeprowadzamy audyty stosowanych przez przedsiębiorców regulaminów oraz wzorów umów, w celu wyeliminowania z nich klauzul niedozwolonych (abuzywnych);
  • opiniujemy materiały marketingowe: treści broszur, reklam, ulotek, bannerów - w zakresie ich zgodności z przepisami prawa konsumenckiego;
  • przygotowujemy opinie prawne, stanowiska i ekspertyzy (które wykonywane są przez współpracujących z nami pracowników naukowy uniwersyteckich wydziałów prawa i ekonomii);
  • reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniu przed UOKiK i SOKiK, w sprawach o uznanie za niedozwolone postanowień umów bądź regulaminów, w sprawach o stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Powierzone nam czynności wykonujemy w sposób kompleksowy, oferując Państwu możliwość współpracy z wysokiej klasy specjalistami z zakresu prawa konsumenckiego, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem gwarantują skuteczne rozwiązanie Państwa problemów prawnych.