Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak często w codziennym życiu zawiera różnego rodzaju umowy. Są to umowy, których realizacja najczęściej następuje niezwłocznie po ich zawarciu, lub też takie, które trwają i realizowane są przez dłuższy czas. Mogą być to następujące rodzaje umów:

  • umowa o opiekę nad dzieckiem lub osobą starszą;
  • umowa na wyprowadzanie psa;
  • umowa na sprzątanie mieszkania;
  • umowa na naprawę lub umycie samochodu;
  • umowa na organizację przyjęcia;
  • umowa na usługi fotograficzne.

Bardzo często umowy tego rodzaju zawierane są ustnie, co wynika z niechęci do zawierania umów na piśmie. Odradzamy tego typu działanie, bo nigdy nie wiadomo kiedy druga strona okaże się nierzetelna i nieprawidłowo wywiąże się ze swoich obowiązków, lub też w ogóle nie wykona umowy.

Nasza Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem dla Państwa tzw. umów nietypowych. Opracowujemy treść najbardziej dziwnych kontraktów, które zabezpieczą Państwa interesy na wypadek nieuczciwości drugiej strony. Pomagamy również kontrahentom uregulować współpracę, tak, aby obie strony wiedziały do czego się zobowiązują i jakie konsekwencje prawne niesie za sobą zawarcie umowy o określonej treści.