Do usług radcy prawnego, które oferujemy osobom, którą dopiero planują rozpocząć działalność gospodarczą lub są przedsiębiorcami z Wołowa i okolic należą w szczególności:

 • pomoc przy zakładaniu i rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG, w tym konsultacje przy odpowiednim dobraniu PKD do profilu planowanej działalności;
 • pomoc przy zakładaniu i rejestracji spółek w KRS. Szybko i sprawnie przeprowadzimy za Państwa zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, spółki cywilnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki partnerskiej lub spółki akcyjnej;
 • windykacja należności od dłużników Państwa firmy. Jeżeli kontrahenci opóźniają się z zapłatą za wymagalne faktury, to na Państwa zlecenie wysyłamy im wezwania do zapłaty, prowadzimy windykację telefoniczną oraz kierujemy sprawę do sądu;
 • reprezentowanie przedsiębiorców w sporach sądowych we wszystkich sprawach;
 • reprezentowanie przedsiębiorców w sprawach przed urzędami i organami administracji państwowej (sporządzanie pism, wniosków, odwołań, zażaleń, a także pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń, koncesji, licencji itd.);
 • sporządzanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów, jakie mogą pojawić się w prowadzonej działalności: umowa sprzedaży, umowa najmu, umowa współpracy handlowe, umowa przewozu, umowy logistyczne z przewoźnikami, umowa świadczenia usług, umowy zlecenia, umowa leasingu, umowa kredytu, umowa zastawu, umowa o roboty budowlane;
 • reprezentowanie w sporach dotyczących roszczeń wynikających z gwaranacji i rękojmi, a także pomoc w dochodzeniu należności od ubezpieczycieli oraz dochodzenie kar umownych od kontrahentów;
 • prowadzenie w imieniu przedsiębiorcy mediacji i negocjacji biznesowych. Możemy wspierać Państwa swoją obecnością podczas spotkań z kontrahentami.

Oferujemy specjalistyczne porady prawne dla przedsiębiorców na terenie miasta Wołów oraz jego okolic. Jesteśmy doświadczonymi prawnikami, działającymi na Dolnym Śląsku oraz w całej Polsce. Informujemy, iż po uprzednim umówieniu spotkania mogą odbyć się w siedzibie Państwa firmy w Wołowie.

 

PRZYKŁADOWE USŁUGICENA (od)
sporządzanie i opiniowanie różnego rodzaju umów oraz regulaminów150 zł/h
windykacja należności od dłużników na etapie przedsądowym i sądowym

50 zł - wezwanie do zapłaty

zakładanie i rejestracja spółek w KRS

500 zł - spółka cywilna

1000 zł - spółka z o.o., jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna

2000 zł - spółka akcyjna

reprezentowanie przed Sądemustalana indywidualnie w zależności od wartości przedmiotu sprawy
udzielanie porad i sporządzanie opinii prawnych z różnych dziedzin prawa150 zł/h

Do usług kancelarii prawnej, które oferujemy klientom z Wołowa i okolic należą w szczególności:

 • windykacja długów: na etapie przedsądowym tj. sporządzenie wezwania do zapłaty oraz na etapie sądowym, gdzie wnosimy w Państwa imieniu pozwy o zapłatę. Reprezentujemy zarówno wierzycieli, jak i dłużników. Jeżeli więc chcą Państwo odzyskać pieniądze od swojego dłużnika, lub też to Państwo jesteście dłużnikami i otrzymaliście wyrok lub nakaz zapłaty, z którym się nie zgadzacie, to jesteśmy do dyspozycji zapewniając kompleksową obsługę w tym zakresie;
 • reprezentowanie klientów przed sądem w sprawach cywilnych, w tym w sprawach rodzinnych, spadkowych oraz sprawach z zakresu prawa pracy (reprezentujemy pracowników lub pracodawców), a także w sprawach karnych i administracyjnych;
 • sporządzanie i opiniowanie umów wszelkiego rodzaju  takich jak np. umowa pożyczki, umowa darowizny, umowa sprzedaży domu/mieszkania, umowa sprzedaży samochodu, w tym także umów nietypowych np. umowa na sprzątanie domu, umowa na korepetycje, umowa na opiekę nad dzieckiem;
 • pomoc przy sprzedaży i nabywaniu nieruchomości polegająca na sprawdzeniu, czy nieruchomość nie jest zadłużona oraz zaopiniowaniu umowy, w tym między innymi wprowadzenie do umowy zapisów, które zabezpieczą Państwa pieniądze i interesy;
 • pomoc przy najmie lub dzierżawie nieruchomości. Wynajęcie lub wydzierżawienie należącej do Państwa nieruchomości często wiąże z ryzykiem. Bardzo lokatorzy zalegają z zapłatą czynszu, a umowa najmu lub dzierżawy nie daje właścicielom nieruchomości pola do manewru przy zakończeniu umowy. Aby tego uniknąć, na Państwa zlecenie przygotowujemy umowy najmu lub dzierżawy, w których zabezpieczamy interesy wynajmującego lub najemcy;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Jeżeli mają Państwo jakieś problemy ze sporządzeniem wniosku, odwołania lub zażalenia, to służymy profesjonalną radą i pomocą w tym zakresie. 

Oferujemy specjalistyczne porady prawne na terenie miasta Wołów oraz jego okolic. Jako doświadczeni Radcy Prawni działamy efektywnie i z wieloma sukcesami na Dolnym Śląsku oraz na terenie całej Polski. Informujemy, iż spotkania mogą odbyć się w Kancelarii lub w umówionym miejscu w Wołowie. Istnieje także możliwość zdalnego załatwienia sprawy, bez konieczności osobistego spotkania. 

PRZYKŁADOWE USŁUGICENA (od)
sporządzenie wezwania do zapłaty50 zł
sporządzanie lub opiniowanie umów m.in. deweloperskiej, przedwstępnej, sprzedaży, najmu, dzierżawy, dzieło itd.150 zł/h
sporządzanie pism do urzędów100 zł/h
porady prawne w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych150 zł/h
reprezentacja przed Sądemustalana indywidualnie w zależności od wartości przedmiotu sprawy

 

Global Lex - prawnik