Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR), to w dzisiejszych czasach coraz większa konkurencja dla sformalizowanego sądownictwa powszechnego. Z wieloma sukcesami reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu mediacyjnym oraz przed sądami arbitrażowymi. 

Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na skorzystanie z  tego typu rozwiązań ze względu na szybkość postępowania oraz dbałość o wizerunek firmy. Nasi specjaliści występują w imieniu klientów w postępowaniach mediacyjnych, arbitrażowych i konsyliacyjnych oraz przygotowują wszelką dokumentację niezbędną do przeprowadzenia ww. postępowań. Wśród naszych ekspertów znajdują się osoby, które brały udział w postępowania zarówno w charakterze pełnomocnika, jak i w roli arbitra, stąd nasze doświadczenie jest bardzo szerokie, a działania efektywne i precyzyjne. Dodatkowo w ramach świadczonych usług przygotowujemy i opiniujemy umowy o arbitraż, zapisy na sąd polubowny oraz zawarte w toku postępowania porozumienia i ugody.

MEDIACJA a 500+

Nasza Kancelaria zajmuje się prowadzeniem mediacji dla osób samotnie wychowujących dziecko zainteresowanych programem 500+.

Obecnie osoby samotnie wychowujące dziecko, które chcą korzystać z programu są zmuszone do do sądowego pozwania o alimenty drugiego rodzica. Brak wystąpienia z powództwem o alimenty powoduje brak zakwalifikowania danej jako osoby samotnie wychowującej dziecko, a tym samym pozbawia możliwości uzyskania świadczenia 500+ na pierwsze dziecko.

Jak uregulować sytuacje alimentacyjną i uniknąć pójścia do Sądu z powództwem o alimenty?

Rozwiązaniem jest przeprowadzenie mediacji i zawarcie ugody mediacyjnej, która obejmować będzie szczegółowe postanowienia na temat alimentów oraz ich wysokości. Podczas spotkania mediacyjnego omówione zostaną wszystkie interesujące Państwa kwestie i sporządzony zostanie projekt ugody, która w następnej kolejności zostanie przez nas przesłana do sądu z wnioskiem o nadanie jej klauzuli wykonalności. Wybranie mediacji pozwala na uniknięcie sądu oraz na szybsze i tańsze załatwienie sprawy. Zapraszamy do kontaktu  w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji!

 

MEDIACJA W TRZECH KROKACH

1

KROK: zapraszamy na spotkanie mediacyjne i wspólne omówienie warunków ugody

 

2KROK: nasz prawnik opracuje dla Państwa projekt ugody, obejmujący dokonane ustalenia

 

3KROK: dopełnimy za Państwa wszystkich formalności związanych z nadaniem ugodzie klauzuli wykonalności