Oferujemy Państwu profesjonalne opiniowanie umów oraz analizowanie umów pod kątem ryzyk prawnych, a także tworzenie projektów umów zgodnych z profilem prowadzonej działalności gospodarczej. Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem, które gwarantują najpełniejszą ochronę Państwa praw i obowiązków wynikających z konkretnej umowy.

Jesteśmy gotowi szybko i sprawnie przygotować lub zaopiniować dla Państwa następujące rodzaje umów:

 • umowa agencyjna, umowa pośrednictwa;
 • kontrakt menedżerski, umowa zarządzania przedsiębiorstwem, umowa o pracę z członkiem zarządu, umowa zlecenia z członkiem zarządu;
 • umowa o roboty budowlane;
 • umowa dostawy, umowa przewozu, umowa spedycji, umowa przechowania;
 • umowa o wykonanie usług projektowych;
 • umowy dotyczące obrotu nieruchomościami, umowa sprzedaży nieruchomości, umowa dzierżawy nieruchomości, umowa najmu lokalu;
 • regulaminy stron internetowych, polityka prywatności, polityka bezpieczeństwa;
 • ogólne warunki umów (OWU);
 • umowa o pracę, umowa o pracę tymczasową, umowa o delegację pracownika za granicę;
 • umowa ramowa o współpracy, umowa ramowa;
 • umowy bankowe, umowa pożyczki, umowa kredytu hipotecznego, umowa lesingu, umowa poręczenia, umowa kredytu gotówkowego;
 • umowa o przeniesienie praw autorskich, umowa sprzedaży praw autorskich, umowa licencyjna, umowa sublicencji;
 • umowa konsorcjum, umowa o wspólne przedsięwzięcie;
 • umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług;
 • umowa o zachowaniu poufności, umowa o zakazie konkurencji;
 • umowy wydawnicze oraz umowy o dzieło w twórcami utworów w rozumieniu prawa autorskiego;
 • umowa ubezpieczenia;
 • umowa darowizny, umowa użyczenia;

Dobrze opracowane wzory umów, to podstawa sukcesu każdej firmy. Aby umożliwić Państwu jego osiągnięcie oferujemy opiniowanie umów oraz tworzenie projektów umów idealnie dopasowanych pod profil prowadzonej działalności gospodarczej.

Posiadamy bogate doświadczenie zarówno w powszechnie używanych umowach takich jak: umowa o pracę, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa agencyjna, umowa sprzedaży nieruchomości, umowa dostawy, umowa o roboty budowlane, umowa o wykonanie usług projektowych, kontrakt menadżerski, umowa ramowa o współpracy itd., jak również jesteśmy liderami w zakresie wprowadzania nowatorskich rozwiązań kontraktowych w zakresie specjalistycznej współpracy podmiotów z różnych branż (sektor energetyczny, sektor budowlany, sektor bankowy, sektor farmaceutyczny, sektor odzieżowy).
Posiadamy wiedzę i umiejętności, dzięki którym rzetelnie opracujemy każdą umowę, porozumienie, list intencyjny oraz pomożemy w dopracowaniu gwarantującego sukces modelu współpracy.

W naszej ofercie znaleźć można również usługę opracowania projektu ogólnych warunków umów (OWU) na potrzeby prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej (np. sklepów internetowych, grup kapitałowych i koncernów zrzeszających podmioty z różnych państw).

Pełna oferta, opiniowanie umów Wrocław - prosimy o Kontakt.