Wśród naszych usług prawnych dla przedsiębiorców znajdą Państwo opracowywanie oraz opiniowanie różnego rodzaju regulaminów.

Ponadto dla przedsiębiorców prowadzących działalność przy pomocy strony internetowej proponujemy:

  • audyt prawny strony internetowej pod kątem zgodności z przepisami prawa;
  • weryfikacja regulaminów sprzedaży w zakresie klauzul niedozwolonych (abuzywnych);
  • sporządzenie polityki prywatności, polityki cookies, polityki bezpieczeństwa;
  • opracowanie regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • opracowanie regulaminu przeciwdziałania praniu pieniędzy (Anti-Money Laudering AML);
  • opracowanie ogólnych warunków zawierania umów (OWU) oraz wzoru umowy;
  • przygotowujemy treści zgód i oświadczeń umieszczanych na stronach internetowych (zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgoda marketingowa na otrzymywanie informacji handlowych).

Na życzenie naszych Klientów wydajemy certyfikaty zaświadczające o zgodności treści witryny internetowej z przepisami prawa. Dodatkowo reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniu przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKIK i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów SOKIK, przygotowujemy w imieniu klientów pisemne wyjaśnienia dla Głównego Inspektowa Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Ochrony Konsumentów oraz organów Inspekcji Handlowej.

Nasi eksperci są gotowi w każdym czasie przygotować bądź zaopiniować dla Państwa różnego rodzaju umowy oraz regulaminy. Usługą cieszącą się znacznym zainteresowaniem, ze strony naszych klientów jest przygotowanie i opiniowanie regulaminu sprzedaży sklepu internetowego.

Na Państwa zlecenie wykonujemy audyt prawny strony internetowej, polegający na sprawdzeniu zgodności publikowanej treści oraz sposób jej przekazywania z obowiązującymi przepisami prawa. Weryfikujemy regulaminy sprzedaży pod kątem klauzul abuzywnych oraz przygotowujemy wszelką dokumentację niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej przy pomocy strony internetowej, w tym: politykę prywatności, politykę bezpieczeństwa, polityka cookies, regulamin sprzedaży, ogólne warunki zawierania umów (OWU), regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, przepisy przeciwdziałające praniu pieniędzy (Anti-Money Laundering AML) i wiele innych.