"Ochrona danych osobowych wkracza w zupełnie nowy wymiar. Pomagamy przedsiębiorcom w dostosowaniu się do nowej rzeczywistości prawnej, którą stwarza rozporządzenie unijne RODO"

WDROŻENIA RODO

Oferujemy doradztwo w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zmian wynikających z rozporządzania RODO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy wsparcie prawne powołanych w firmach IODO, a także oferujemy outsourcing tej funkcji

SZKOLENIA

Organizujemy szkolenia z tematyki ochrony danych osobowych dla firm prywatnych i podmiotów publicznych

PORADY PRAWNE

Udzielamy porad prawnych i opinii związanych z wykładnią i stosowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych