Krok nr 1
Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub przez formularz
i przedstaw nam swoją sprawę
Krok nr 2
Wiemy, że czas to pieniądz, więc jak najszybciej zapoznamy
się ze sprawą i przygotujemy indywidualną, bezpłatną wycenę
Krok nr 3
Gdy nasza oferta zostanie zaakceptowana - zaczniemy pracować nad sprawą
Poprzedni
Następny
zrealizowanych projektów
zopiniowanych umów
lat praktyki

Wycena sprawy jest

150 zł/h

stawkę godzinową oferujemy Klientom, którzy nie są w stanie przewidzieć dokładnego zapotrzebowania na usługi prawne. Stawka jest ustalana indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i rozpoczyna się od kwoty 150 zł netto za godzinę

Ryczałt

jest to z góry określona kwota za prowadzenie sprawy. Wynagrodzenie ryczałtowe proponujemy również Klientom w ramach stałej obsługi prawnej, w przypadku gdy w każdym miesiącu mają podobne zapotrzebowanie na usługi prawne.

opiniowanie umów

Do usług, które oferujemy osobom, którą dopiero planują rozpocząć działalność gospodarczą lub są przedsiębiorcami z Wołowa i okolic należą w szczególności:

 • pomoc przy zakładaniu i rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG, w tym konsultacje przy odpowiednim dobraniu PKD do profilu planowanej działalności;
 • pomoc przy zakładaniu i rejestracji spółek w KRS. Szybko i sprawnie przeprowadzimy za Państwa zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, spółki cywilnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki partnerskiej lub spółki akcyjnej;
 • windykacja należności od dłużników. Jeżeli kontrahenci opóźniają się z zapłatą za wymagalne faktury, to na Państwa zlecenie wysyłamy im wezwania do zapłaty, prowadzimy windykację telefoniczną oraz kierujemy sprawę do sądu;
 • reprezentowanie przedsiębiorców w sporach sądowych we wszystkich sprawach;
 • reprezentowanie przedsiębiorców w sprawach przed urzędami i organami administracji państwowej (sporządzanie pism, wniosków, odwołań, zażaleń, a także pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń, koncesji, licencji itd.);
 • sporządzanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów, jakie mogą pojawić się w prowadzonej działalności: umowa sprzedaży, umowa najmu, umowa współpracy handlowe, umowa przewozu, umowy logistyczne z przewoźnikami, umowa świadczenia usług, umowy zlecenia, umowa leasingu, umowa kredytu, umowa zastawu, umowa o roboty budowlane;
 • reprezentowanie w sporach dotyczących roszczeń wynikających z gwarancji i rękojmi, a także pomoc w dochodzeniu należności od ubezpieczycieli oraz dochodzenie kar umownych od kontrahentów;
 • prowadzenie w imieniu przedsiębiorcy mediacji i negocjacji biznesowych.

Do usług kancelarii prawnej, które oferujemy klientom z Wołowa i okolic należą w szczególności:

 • windykacja długów: na etapie przedsądowym tj. sporządzenie wezwania do zapłaty oraz na etapie sądowym, gdzie wnosimy w Państwa imieniu pozwy o zapłatę. Reprezentujemy zarówno wierzycieli, jak i dłużników. Jeżeli więc chcą Państwo odzyskać pieniądze od swojego dłużnika, lub też to Państwo jesteście dłużnikami i otrzymaliście wyrok lub nakaz zapłaty, z którym się nie zgadzacie, to jesteśmy do dyspozycji zapewniając kompleksową obsługę w tym zakresie;
 • reprezentowanie klientów przed sądem w sprawach cywilnych, w tym w sprawach rodzinnych, spadkowych oraz sprawach z zakresu prawa pracy (reprezentujemy pracowników lub pracodawców), a także w sprawach karnych i administracyjnych;
 • sporządzanie i opiniowanie umów wszelkiego rodzaju  takich jak np. umowa pożyczki, umowa darowizny, umowa sprzedaży domu/mieszkania, umowa sprzedaży samochodu, w tym także umów nietypowych np. umowa na sprzątanie domu, umowa na korepetycje, umowa na opiekę nad dzieckiem;
 • pomoc przy sprzedaży i nabywaniu nieruchomości polegająca na sprawdzeniu, czy nieruchomość nie jest zadłużona oraz zaopiniowaniu umowy, w tym między innymi wprowadzenie do umowy zapisów, które zabezpieczą Państwa pieniądze i interesy;
 • pomoc przy najmie lub dzierżawie nieruchomości. Wynajęcie lub wydzierżawienie należącej do Państwa nieruchomości często wiąże z ryzykiem. Bardzo lokatorzy zalegają z zapłatą czynszu, a umowa najmu lub dzierżawy nie daje właścicielom nieruchomości pola do manewru przy zakończeniu umowy. Aby tego uniknąć, na Państwa zlecenie przygotowujemy umowy najmu lub dzierżawy, w których zabezpieczamy interesy wynajmującego lub najemcy;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Jeżeli mają Państwo jakieś problemy ze sporządzeniem wniosku, odwołania lub zażalenia, to służymy profesjonalną radą i pomocą w tym zakresie.

GLOBAL LEX Kancelaria Radcy Prawnego
Alicja Radziszewska-Studenna


Powstańców Śląskich 5/709
53-332 Wrocław

mail: kontakt@global-lex.pl
tel.: 530 262 889
tel.: 608 092 933

NIP: 9880295250
REGON: 362858544