DZIEDZINY PRAWA i USŁUGI

 1. Prawo cywilne, handlowe i gospodarcze
 2. Reprezentowanie przed sądem
 3. Prawo administracyjne
 4. Zakładanie i rejestracja spółek 
 5. Umowy - sporządzanie i opiniowanie
 6. Prawo własności przemysłowej, ochrona konkurencji, prawo autorskie
 7. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 8. Koncesje, zezwolenia, licencje
 9. Rejestracja znaków towarowych
 10. Prawo pracy
 11. Regulaminy
 12. Windykacja należności
 13. Negocjacje biznesowe
 14. Rekompensata 40 euro

ZASADY WSPÓŁPRACY

Jeżeli są Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy, to zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Po wstępnym przeanalizowaniu sprawy skierujemy Państwa do właściwego specjalisty, który dysponować będzie wiedzą w zakresie interesującej Państwa dziedziny prawa.

W sprawach skomplikowanych zapewniamy obsługę zespołu prawników, radców prawnych, doradców podatkowych i doradców biznesowych. Stale współpracujemy także z kancelariami notarialnymi i komorniczymi, a także z tłumaczami przysięgłymi. Dokładamy wielu starań, aby świadczone przez nas usługi miały charakter kompleksowy.

Świadczone przez nas usługi prawne dla przedsiębiorców to m.in. doradztwo prawe i biznesowe, opracowywanie opinii prawnych i ekspertyz, sporządzanie i opiniowanie umów, sporządzanie pism procesowych i reprezentacja przed sądem, obsługa prawna transakcji handlowych, obsługa prawna procesów inwestycyjnych, asysta przy prowadzonych negocjacjach oraz windykacja należności.

Global-lex.plZASADY ROZLICZANIA

Swoim klientom zapewniamy możliwość rozliczania się w systemie godzinowym lub w formie ryczałtu.

Tzw. godzinówkę polecamy klientom, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej i nie są w stanie przewidzieć skali swojego zapotrzebowania na usługi prawne. Płatności ograniczają się do ilości godzin, które swoją pracą wygenerowali nasi specjaliści. Dzięki temu w sytuacji, gdy w danym miesiącu nie będą zlecane żadne czynności, to wówczas nie będzie konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Ryczałt jest z góry określoną kwotą, w ramach której świadczymy stałą obsługę prawną. Korzystny jest zwłaszcza dla tych klientów, którzy mają w każdym miesiącu podobne zapotrzebowanie na usługi prawne.

Stawka godzinowa oraz wysokość ryczałtu są ustalane indywidualnie z każdym klientem i uzależnione są od nakładu pracy oraz od języka w jakim świadczona jest pomoc prawna.