Opiniowanie umów

Usługi, porady prawne

Kancelaria prawna Global Lex

Sporządzanie i opiniowanie umów

Sporządzamy od podstaw umowy indywidualnie dopasowane do Państwa potrzeb i chroniące Państwa interesy. Nasi klienci to przedsiębiorcy z jednoosobową działalność gospodarczą, spółki, instytucje oraz osoby prywatne.

Opiniujemy umowy pod kątem ryzyk prawnych, wskazując Państwu potencjalne niebezpieczeństwa, które mogą powstać w przyszłości w związku z realizacją umowy, a także proponujemy różne warianty zabezpieczeń.

Umowy o pracę

Zgodnie z polskim prawem, umowa o pracę jest kluczowym dokumentem regulującym relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Nasza kancelaria oferuje usługę kompleksowego opiniowania umów o pracę, mając na uwadze interesy zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Nasze rekomendacje pomagają klientom w podejmowaniu świadomych decyzji, chroniąc ich interesy i minimalizując ryzyko ewentualnych sporów związkowych czy też pracowniczych.

 

Umowa o współpracy handlowej

Umowy o współpracy handlowej są fundamentem dla działalności biznesowej, regulując relacje między przedsiębiorcami, dostawcami, odbiorcami i innymi partnerami biznesowymi. Nasza kancelaria oferuje wysokiej jakości usługę opiniowania umów o współpracy handlowej, która ma na celu zapewnienie optymalnej ochrony interesów naszych klientów.

Umowa ta może obejmować różnorodne kwestie, w tym warunki dostawy towarów lub usług, ceny, terminy płatności, prawa i obowiązki stron, a także postanowienia dotyczące rozwiązywania sporów.

Kontrakty menedżerskie

Kontrakty menedżerskie stanowią istotny element biznesowej działalności, regulując relacje pomiędzy firmą a jej kluczowymi pracownikami, takimi jak menedżerowie czy dyrektorzy.

mowa ta określa m.in. zakres obowiązków, wynagrodzenie, premie, klauzule dotyczące konkurencji czy też warunki rozwiązania stosunku pracy. Jest to ważny instrument zarządzania zasobami ludzkimi, który ma istotny wpływ na rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

kancelaria prawna - porady prawne - usługi prawne

Oferujemy Państwu profesjonalne opiniowanie umów pod kątem ryzyk prawnych, a także tworzenie od podstaw własnych projektów umów, zgodnych z Państwa zapotrzebowaniem lub profilem prowadzonej działalności.

Dobrze opracowane wzory umów, to podstawa udanej współpracy stron. Dysponujemy wiedzą i umiejętnościami, które gwarantują najpełniejszą ochronę Państwa praw i obowiązków wynikających z konkretnej umowy. Nasi klienci to osoby prywatne i przedsiębiorcy. 

Dla osób prywatnych najczęściej świadczymy usługi w sprawach związanych z codziennym życiem: nabywaniem lub wynajmowaniem nieruchomości, sprzedażą rzeczy, podejmowaniem pracy, zlecaniem wykonania przedmiotów. Szybko i sprawnie przygotujemy dla Państwa wzór umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy sprzedaży nieruchomości, umowy sprzedaży samochodu, umowy najmu, umowy o wykonanie remontu, umowy o opiekę, umowy na sprzątanie mieszkania, umowy darowizny, umowy pożyczki, umowy dożywocia i wiele innych!

Dla naszych klientów będących przedsiębiorcami przygotowujemy i opiniujemy następujące rodzaje umów:

 • umowa pośrednictwa;
 • kontrakt menedżerski
 • umowa zarządzania przedsiębiorstwem, umowa o pracę z członkiem zarządu;
 • umowa o roboty budowlane;
 • umowa dostawy, umowa przewozu, umowa spedycji,
 • umowa o wykonanie usług projektowych;
 • regulaminy stron internetowych, polityka prywatności, polityka bezpieczeństwa;
 • ogólne warunki umów (OWU);
 • umowa o pracę, umowa o pracę tymczasową, umowa o delegację pracownika za granicę;
 • umowa o przeniesienie praw autorskich, umowa sprzedaży praw autorskich, umowa licencyjna,
 • umowa o zachowaniu poufności, umowa o zakazie konkurencji;

Rzetelnie opracujemy każdą umowę, porozumienie, list intencyjny oraz pomożemy w dopracowaniu gwarantującego sukces modelu współpracy.

W naszej ofercie znaleźć można również usługę opracowania projektu ogólnych warunków umów (OWU) na potrzeby prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej (np. sklepów internetowych, grup kapitałowych i koncernów zrzeszających podmioty z różnych państw.

Jeżeli podpisanie jakiejś umowy wymaga formy aktu notarialnego, to nie muszą Państwo samodzielnie szukać Kancelarii Notarialnej. Zrobimy to my i zorganizujemy spotkanie u Notariusza w dogodnym dla Państwa terminie. Również w przypadku, gdy pojawia się konieczność przetłumaczenia jakichś dokumentów, to zapewniamy terminowe i profesjonalne tłumaczenia ze strony współpracujących z Kancelarią tłumaczy. 

Zapraszamy do kontaktu