• Każdy z nas – nawet laik w dziedzinie prawa – wie czym jest testament oraz jaka jest jego funkcja.  Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę jak sporządzić testament, który będzie poprawny i ważny w świetle obowiązujących przepisów. Mając na uwadze, że w testamencie – jako akcie naszej ostatniej woli, zadecydujemy o tym jak rozdysponować zgromadzony za życia majątek, warto dołożyć wszelkich starać, aby odbyło się to w sposób prawidłowy. Po pierwsze – testament może sporządzić tylko osoba posiadająca pełną zdolność
  • Założenie fundacji z pozoru może wydawać się skomplikowaną czynnością, w rzeczywistości jednak wystarczy poznać kilka podstawowych informacji, aby z powodzeniem rozpocząć działalność społeczną w tej właśnie formie. Na wstępie warto pamiętać, że fundacja musi mieć cel zgodny z prawem – społecznie lub gospodarczo użyteczny – taki jak na przykład: ochrona zdrowia, ochrona środowiska czy rozwój gospodarki i nauki. Cel musi mieć także charakter niezarobkowy. Należy także mieć na uwadze, że fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i