Na bieżąco zapoznajemy naszych klientów z prawnymi aspektami prowadzenia działalności lekarskiej, a także aptekarskiej i doradzamy, jak z sukcesem zorganizować od podstaw własną firmę od strony prawnej. Korzystając z usług naszej Kancelarii nie trzeba obawiać się, że pogubią się Państwo w gąszczu interpretacji prawnych, urzędowych pism i zezwoleń. Rejestracja działalności gospodarczej, zgłoszenie do Urzędu Skarbowego i uzyskanie numeru REGON,  a także zaprzestanie prowadzenia działalności będą o wiele prostsze, gdy będzie przy tym towarzyszyć prawnik, mający niezbędne doświadczenie do prowadzenia tego typu spraw. W szczególności zwracamy Państwa uwagę na obowiązek wdrożenia unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych tzw. RODO, w czym pomóc może zewnętrzny audyt prowadzony przez pracowników naszej kancelarii.

Branża usług medycznych ze względu na swój skomplikowany charakter często narażona jest na różnego rodzaju spory w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej. Odszkodowania za błędy medyczne może żądać ten, kto poniósł szkodę majątkową lub krzywdę, czyli szkodę o charakterze niemajątkowym. Krzywdą może być każdy uszczerbek o charakterze niematerialnym, jak choćby stres związany z nieprawidłowym przebiegiem leczenia czy uraz psychiczny spowodowany różnego rodzaju uchybieniami ze strony lekarza lub szpitala. Procesy o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej, to najczęściej spotykane spory na linii pacjent-lekarz.

Prawo dopuszcza możliwości rekompensowania na drodze prawnej błędów w sztuce lekarskiej. Jeżeli przytrafił się Państwu błąd medyczny odszkodowanie lub zadośćuczynienie to cywilne instrumenty dochodzenia praw przez pokrzywdzonego. Świadomość społeczna jest w tym zakresie coraz szersza i każdy wie, że można próbować uzyskać odszkodowanie za błędy lekarskie

Zarówno lekarzom, jak i pacjentom szukającym wyspecjalizowanej kancelarii zajmującej się prawem medycznym, polecamy usługi naszej Kancelarii, gdzie zaniedbania lekarskie odszkodowanie i zadośćuczynienie, to często pojawiające się tematy sporów sądowych. Pracujący w niej prawnicy prowadząc sprawę o odszkodowanie mogą wyjść z propozycją mediacji bądź sporządzić za błąd w sztuce lekarskiej pozew albo odpowiedzieć na pozew, o odpowiedniej treści. Najczęściej pojawiające się powództwa o odszkodowanie za błąd medyczny dotyczą takich uchybień w sztuce lekarskiej jak błąd przy porodzie, błędy w dokumentacji medycznej, błędna diagnoza, trwałe upośledzenie zdrowia czy też śmierć z winy lekarza.  

W ostatnich latach również coraz częściej pojawiają się przypadki dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za nieprawidłowe leczenie dentysty i usługi stomatologiczne, które spowodowały straty finansowe lub uszczerbek na zdrowiu. Warto wiedzieć, że także nieudane zabiegi medycyny estetycznej mogą być podstawą do wystąpienia o odszkodowanie od wykonującego je lekarza tej specjalności w klinice medycyny estetycznej. Za zaniedbania przy leczeniu można dochodzić roszczeń nie tylko od lekarzy, ale od całego personelu medycznego – sanitariuszy, pielęgniarek czy też ratowników medycznych.

Za błędy medyczne odszkodowania wypłacane są w ramach odpowiedzialności cywilnej, jednakże o wiele bardziej surowa może okazać się odpowiedzialność dyscyplinarna i karna. W takich sprawach bardzo istotne jest zebranie dowodów oraz przygotowanie odpowiedniej strategii procesowej. Jako profesjonaliści doceniamy wysiłek i umiejętności, które wiążą się z wykonywaniem zawodu lekarza, ale także rozumiemy tragedie, które niejednokrotnie kryją się za sprawami konkretnych pacjentów. W sprawach o błędy lekarskie pomoc prawna powinna odbywać się w oparciu o doskonałą znajomość przepisów. Nasi specjaliści mają doświadczenie zarówno w reprezentowaniu przed sądem pokrzywdzonych pacjentów, jak również broniących swojej wiedzy i umiejętności lekarzy. Dokładamy najwyższej staranności, aby reprezentowanie Państwa odbywało się na jak najwyższym poziomie, a także z zachowaniem należytej dyskrecji.