"Polska znajduje się obecnie w fazie intensywnego rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii. Pomagamy firmom z tej branży w rozpoczęciu działalności oraz w rozwiązywaniu problemów prawnych wynikających z bieżącej działalności."

Alicja Radziszewska-Studenna

OPINIE, PORADY, EKSPERTYZY

Udzielamy porad , sporządzamy opinie i ekspertyzy związane z interpretacją i stosowaniem przepisów prawa w zakresie OZE

UMOWY DZIERŻAWY I SPRZEDAŻY

Sporządzamy i opiniujemy umowy dzierżawy lub sprzedaży nieruchomości pod budowę farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych.

INSTALACJE

Wspomagamy przedsiębiorców w procesach związanych z funkcjonowaniem farm fotowoltaicznych i wiatrowych. Obsługujemy firmy sprzedające Urządzenia do wytwarzania energii z OZE

PROCESY INWESTYCYJNE

Asystujemy w procesach inwestycyjnych prowadzonych przez przedsiębiorców z branży OZE