Odnawialne źródła energii (OZE)

Usługi, porady prawne

Kancelaria prawna Global Lex

Odnawialne źródła energii

Nasza kancelaria posiada unikalne doświadczenie nie tylko w prowadzeniu różnorodnych inwestycji w odnawialne źródła energii, ale również na każdym etapie procesu inwestycyjnego angażuje się w pełni w powierzone zadanie, mając na uwadze przede wszystkim jak najkorzystniejsze ukształtowanie sytuacji reprezentowanego podmiotu. Naszym priorytetem jest ochrona interesów naszych Klientów, którzy mogą powierzyć nam rozwiązanie nawet najbardziej skomplikowanych problemów prawnych.

Opinie, ekspertyzy OZE

Dla przedsiębiorców z branży energetyki odnawialnej oraz dla ich kontrahentów sporządzamy indywidualnie doprasowane umowy, których przedmiotem jest grunt, na którym powstać ma farma wiatrowa lub fotowoltaiczna.

Opiniujemy umowy pod kątem ryzyk prawnych, wskazując potencjalne niebezpieczeństwa, które mogą powstać w związku z ich realizacją;
doradzamy przy umowach sprzedaży, dzierżawy oraz umowach przedwstępnych;

Umowy dzierżawy

Dla przedsiębiorców z branży energetyki odnawialnej oraz dla ich kontrahentów sporządzamy indywidualnie doprasowane umowy, których przedmiotem jest grunt, na którym powstać ma farma wiatrowa lub fotowoltaiczna.

Opiniujemy umowy pod kątem ryzyk prawnych, wskazując potencjalne niebezpieczeństwa, które mogą powstać w związku z ich realizacją. Doradzamy przy umowach sprzedaży, dzierżawy oraz umowach przedwstępnych.

Procesy inwestycyjne OZE

Wspomagamy naszych Klientów w przeprowadzeniu procesów inwestycyjnych związanych z branżą energetyki odnawialnej.
Opiniujemy umowy i pomagamy w załatwianiu spraw przed organami administracji publicznej w zakresie odnoszącym się do realizacji inwestycji. Reprezentujemy przedsiębiorców energetycznych w postępowaniach związanych z uzyskaniem pozwoleń oraz koncesji, a także reprezentujemy we wszystkich postępowaniach przed URE i UOKIK. 

Oferujemy kompleksową obsługę prawną dla podmiotów z branży energetyki odnawialnej, odnawialnych źródeł energii (OZE).Zakładamy spółki, których celem jest prowadzenie tego typu działalności oraz przeprowadzamy przez cały proces związanych z realizowaną inwestycją. Pomagamy od podstaw w założeniu firmy, zawieraniu i negocjowaniu umów z kontrahentami oraz przeprowadzamy klientów przez cały proces realizacji inwestycji. Informujemy o zmianach w przepisach prawa dotyczących OZE, przygotowujemy oraz opiniujemy umowy inwestycyjne, pomagamy przy procedurach związanych ze zmianą przeznaczenia gruntów oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (lub decyzji o warunkach zabudowy).

kancelaria prawna - porady prawne - usługi prawne

Odnawialne źródła energii (OZE) oraz działalność z nimi związana są obecnie w fazie intensywnego rozwoju. W dobie kiedy ochrona środowiska staje się powoli priorytetowym zadaniem władz publicznych, coraz więcej przedsiębiorców za przedmiot swojego zainteresowania obiera alternatywne źródła energii. Rosnąca świadomość społeczna w zakresie ekologii i szeroko pojętej ochrony środowiska sprawia, że źródła energii odnawialnej stają się nie tylko pomysłem na efektywną ochronę przyrody, ale również coraz częściej – inspiracją do rozpoczęcia innowacyjnej działalności gospodarczej.

Wykorzystanie OZE w Polsce to przede wszystkim – fotowoltaika i związane z tym ogniwa fotowoltaiczne i panele fotowoltaiczne, a także panele słoneczne czy kolektory słoneczne.

Mamy świadomość, że inwestycje związane budową farmy fotowoltaicznej czy farmy wiatrowej są skomplikowanym zadaniem, utrudnionym dodatkowo przez szereg koniecznych do spełnienia formalności. Warto jednak pamiętać, że skutecznie udzielona pomoc prawna świadczona przez osoby doświadczone w tej branży są prostą drogą do sukcesu. Inwestycje związane z alternatywnymi źródłami energii to nie tylko korzyści finansowe, ale przede wszystkim budowa pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Naszym klientom pomagamy w przejściu przez skomplikowane procedury administracyjne związane z uruchomieniem wybranej przez nich instalacji, mając świadomość jak istotną rolę pełni wsparcie specjalistów. Warto mieć także na uwadze, że wykorzystywane technologie są niezwykle innowacyjne, a wszystko to wpływa na częste zmiany obowiązujących przepisów. W takim przypadku nieoceniona staje się pomoc prawnika, który nie tylko stale monitoruje pojawiające się zmiany legislacyjne, ale także sprawnie porusza się w gąszczu często nieoczywistych paragrafów.

Nasze usługi prawne to – porady prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców z branży energetyki odnawialnej, sporządzanie opinii prawnych, ekspertyz i stanowisk związanych ze stosowaniem i wykładnią przepisów prawa dotyczących OZE i prawa energetycznego, konsultacje stanowisk i branie udziału – z ramienia przedsiębiorców – w panelach dyskusyjnych, grupach roboczych oraz spotkaniach profesjonalistów związanych z kierunkami i rozwojem branży OZE oraz sektora energetycznego.

Dla przedsiębiorców z branży energetyki odnawialnej oraz dla ich kontrahentów sporządzamy ponadto indywidualnie dopasowane umowy, których przedmiotem jest grunt, na którym powstać ma farma wiatrowa lub fotowoltaiczna. Nasz radca prawny zaopiniuje również dla Państwa umowy pod kątem ryzyk prawnych, wskazując na potencjalne niebezpieczeństwa, które mogą powstać w związku z ich realizacją. Doradzamy także przy umowach sprzedaży, dzierżawy czy umowach przedwstępnych.

Reprezentujemy również przedsiębiorców energetycznych w postępowaniach związanych z uzyskaniem pozwoleń oraz koncesji, a także zapewniamy reprezentację we wszystkich postępowaniach przed URE czy UOKIK.

Reprezentujemy klienta przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych, zezwoleń oraz koncesji. Występujemy w imieniu klientów przed Prezesem URE i UOKIK. Asystujemy w negocjacjach związanych z przyłączeniem inwestycji do sieci elektroenergetycznej. Tworzymy opinie, stanowiska, analizy i ekspertyzy prawne związane z bieżącym doradztwem dla przedsiębiorców z branży energetycznej, w szczególności w zakresie planowanych inwestycji, włączając w to doradztwo podatkowe oraz audyty nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.

Zapraszamy do kontaktu