umowa

od 250 zł netto/h

Udzielanie porad prawnych w siedzibie kancelarii, online (np. mailowo) lub telefonicznie. Sporządzanie opinii prawnych czyli analiza konkretnej sprawy, zweryfikowanie przedstawionych faktów i okoliczności oraz przygotowanie i przekazanie szczegółowej opinii prawnej na piśmie. Sporządzanie lub opiniowanie umowy w tym: umowy współpracy handlowej, o roboty budowlane, kupna i sprzedaży, kredytu, dzierżawy itd. Sporządzanie wezwań do zapłaty, na przykład pozew o zapłatę należności z umów, faktur, not księgowych, weksli. Pomoc w codziennych kwestiach prawnych, takich jak interpretacja przepisów lub procedur administracyjnych.

od 300 zł netto/h

Udział w negocjacjach handlowych, wsparcie przy spotkaniach biznesowych, reprezentując interesy klienta. Np. przegląd i analiza wszelkich dokumentów przedstawionych podczas negocjacji, takich jak propozycje umów, porozumienia wstępne, czy protokoły ze spotkań. Monitorowanie przestrzegania wszystkich ustalonych warunków oraz dbanie o to, aby negocjacje były prowadzone w sposób transparentny. Bieżąca identyfikacja i ocena potencjalnego ryzyka prawnego związanego z negocjacjami oraz doradztwo w zakresie sposobów ich minimalizacji. Pomoc w mediacji i rozwiązywaniu sporów, które mogą pojawić się podczas negocjacji, oraz doradztwo w zakresie możliwych kompromisów.

negocjacje
wieżowce

od 500 zł/h

Zgłaszanie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), np.  przygotowanie i złożenie wniosków dotyczących modyfikacji umowy spółki. Wprowadzanie zmian w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zgłaszanie zmian siedziby spółki, przygotowanie dokumentacji oraz zgłoszenie zmian dotyczących składu osobowego wspólników spółki, w tym wprowadzenie nowych wspólników lub wykreślenie dotychczasowych, zgłaszanie wszelkich innych zmian wymagających aktualizacji w KRS, takich jak zmiany w zarządzie, radzie nadzorczej czy prokurentach.

od 1 200 zł

Zakładanie spółek, np. zakładanie spółki cywilnej, spółki z o.o., spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki akcyjnej. W tym doradztwo w wyborze formy prawnej i następnie sporządzenie niezbędnych dokumentów i zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 

zakladanie społki cena

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA

Zapraszamy do stałej współpracy, opartej na miesięcznym abonamencie w dedykowanych pakietach biznesowych. Jeśli są Państwo zainteresowani indywidualną ofertą, prosimy o kontakt. 

Biznes Standard

netto 1000 zł miesięcznie
 • Konsultacje mailowe i telefoniczne
 • Spotkania z prawnikiem online i w kancelarii
 • Sporządzanie i opiniowanie dokumentów
 • 4 godziny w miesiącu

Biznes Premium

netto 2300 zł miesięcznie
 • Konsultacje mailowe i telefoniczne
 • Spotkania z z prawikiem online i w kancelarii
 • Sporządzanie i opiniowanie dokumentów
 • Obsługa wierzytelności na etapie przedprocesowym (wezwania do zapłaty, mediacje)
 • 10 godzin w miesiącu

Biznes VIP

netto 4200 zł miesięcznie
 • Konsultacje mailowe i telefoniczne
 • Spotkania z prawnikiem online i w kancelarii
 • Udział w spotkaniach i negocjacjach biznesowych online lub i Klienta
 • Sporządzanie i opiniowanie dokumentów
 • Obsługa wierzytelności na etapie przedprocesowym (wezwania do zapłaty, mediacje))
 • Zgłaszanie zmian do KRS
 • Atrakcyjne warunki rozliczeń przy korzystaniu z innych usług kancelarii
 • 20 godzin w miesiącu

kancelaria prawna - porady prawne - usługi prawne

Cennik usług prawnych zamieszczony na naszej stronie, daje Państwu możliwość zapoznania się przykładowymi kosztami, jakie będą musieli Państwo ponieść, zwracając się do kancelarii. Cena porady prawnej, wezwania do zapłaty, sporządzenia opinii prawnej lub sporządzenia umowy rozpoczyna się od kwoty 250 zł netto za godzinę. Udział w negocjacjach handlowych i wsparcie prawne przy spotkaniach biznesowych oraz zgłaszanie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego (na przykład zmiana umowy spółki, PKD, nazwy spółki, adresu, wspólników itp.) to wydatek rozpoczynający się od 300 zł netto za godzinę. Założenie spółki cywilnej, spółki z o.o., spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej lub spółki akcyjnej wiąże się dla Państwa z wydatkiem rozpoczynającym się od 1 200 zł netto.

Usługi prawne świadczone przez naszą kancelarię mogą być wycenione na różne sposoby. Charakteryzuje nas elastyczne podejście do każdego klienta, a stawka godzinowa może być ustalana indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Powyżej znajduje się cennik usług prawniczych, ale w każdej sprawie wymagającej naszej interwencji, warto najpierw skontaktować się z kancelarią. Nasz prawnik przedstawi Państwu wstępną wycenę sprawy i postara się dostosować ją do Państwa oczekiwań. Cennik określa minimalne koszty, jakie wiążą się z zaangażowaniem prawnika do udzielenia pomocy w Państwa sprawie.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, mając na względnie stopień skomplikowania materii jaką jest prawo i związane z tym regulacje dotyczące obrotu gospodarczego, a także ciągłe zapotrzebowanie na pomoc prawnika, w swojej ofercie posiadamy usługi takie jakie jak: kompleksowa obsługa prawna – w tym obsługa prawna firm oraz obsługa prawna spółek.

Obsługa prawna przedsiębiorstw pozwala poznać bieżącą sytuację przedsiębiorstwa, specyfikę jego działalności oraz aktualne problemy tak, aby przydzielony Państwu – wykwalifikowany radca prawny – w sposób efektywny i zgody z Państwa oczekiwaniami, poprowadził sprawy wymagające interwencji prawnej. Decydując się na usługi prawne naszej Kancelarii otrzymują Państwo gwarancję profesjonalnego podejścia do Klienta oraz rzetelnego prowadzenia spraw przedsiębiorstwa. 

Kancelaria Prawna świadczy usługi w formach i na zasadach dostosowanych do charakterystyki prowadzonej przez Państwa działalności oraz indywidualnych potrzeb. Co więcej, każda oferta może zostać w odpowiedni sposób zmodyfikowana tak, aby była zgodna z Państwa oczekiwaniami, specyfiką Państwa przedsiębiorstwa, a także aktualnymi możliwościami finansowymi.

Stała obsługa prawna wiąże się więc nie tylko z niższymi kosztami, ale także z łatwym dostępem do prawnika. Prowadzenie działalności pod okiem specjalistów z zakresu prawa, pozwala ponadto uniknąć wielu problematycznych kwestii i sprawia, że Państwa firma budzi zaufanie wśród kontrahentów. Każdy przedsiębiorca powinien być bowiem świadomy ryzyka związanego z prowadzeniem własnej działalności, a skorzystanie z naszych usług realnie minimalizuje takie ryzyko. Rzetelna obsługa prawna pozwala budować markę Państwa przedsiębiorstwa jako atrakcyjnego i uczciwego podmiotu obrotu gospodarczego, a także pozwala uniknąć ewentualnych konsekwencji wynikających z przepisów prawa.

Charakteryzuje nas elastyczne podejście do każdego Klienta, dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ofertą lub potrzeb jej modyfikacji, odpowiednio do specyfiki prowadzonej przez Państwa działalności – zapraszamy i zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu