Windykacja należności

Usługi, porady prawne

Kancelaria prawna Global Lex

Usługi windykacji długów

Na etapie przedprocesowym przygotowujemy wezwania do zapłaty oraz windykujemy dłużników mailowo i telefonicznie.

Sporządzamy pozwy o zapłatę, o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i upominawczym, o wydanie europejskiego nakazu zapłaty oraz uzyskujemy europejskie tytuły egzekucyjne.

Wezwania do zapłaty

Wezwanie do zapłaty to kluczowy dokument w procesie windykacji, który ma na celu uregulowanie zaległych płatności przez dłużnika. Oferujemy  profesjonalne usługi związane z przygotowaniem i wysłaniem takich wezwań, pomagając wierzycielom w skutecznym odzyskiwaniu pieniędzy od dłużników.

Wezwanie do zapłaty jest formalnym pismem, które musi spełniać określone wymogi prawne. Kancelaria prawnicza dba o to, aby każdy element dokumentu był zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, co zwiększa szanse na skuteczną egzekucję. 

Windykacja sądowa

Windykacja sądowa wierzycieli to usługa, która ma na celu odzyskanie zaległych płatności poprzez skierowanie sprawy do sądu. Ta usługa opiera się na dogłębnej znajomości przepisów prawa cywilnego i postępowania sądowego.

W trakcie procesu sądowego reprezentujemy interesy wierzyciela przed sądem. Po przeprowadzeniu rozprawy sądowej, sąd wydaje wyrok, który może zobowiązywać dłużnika do spłaty zadłużenia oraz pokrycia kosztów sądowych.

Profesjonalna pomoc prawna minimalizuje ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów czy strat finansowych związanych z nieudaną windykacją.

Pozew o kary umowne

To usługa świadczona, która ma na celu dochodzenie należnych kar umownych od kontrahentów, którzy nie wykonali lub niewłaściwie wykonali swoje zobowiązania wynikające z zawartych umów. Jest to ważne narzędzie, które pozwala przedsiębiorcom oraz osobom prywatnym skutecznie egzekwować przestrzeganie postanowień umownych oraz otrzymywać odszkodowanie za poniesione szkody.

Usługa rozpoczyna się od analizy umowy oraz sytuacji prawnej klienta. Dokumenty takie jak umowy, korespondencja oraz faktury są szczegółowo sprawdzane pod kątem ewentualnych naruszeń warunków umownych przez drugą stronę.

kancelaria prawna - porady prawne - usługi prawne

Prowadząc działalność gospodarczą – zarówno jako indywidualny przedsiębiorca, ale również w formie spółki cywilnej czy spółki prawa handlowego – bardzo często dochodzi do sytuacji, w której nieuczciwy kontrahent opóźnia się z zapłatą wystawionej faktury bądź wcale nie reguluje powstałej należności, a windykacja długów staje się wówczas przykrą koniecznością. Nierzetelny kontrahent, który spóźnia się ze spłatą zobowiązań może stanowić poważny problem dla dalszego rozwoju biznesu, a nawet może stać się przyczyną problemów finansowych danego przedsiębiorstwa

Skuteczna windykacja należności jest natomiast procesem, który pochłania wiele czasu i wymaga szczegółowo opracowanej i przetestowanej strategii. Sam pozew o zapłatę, a także uzyskany później nakaz zapłaty czy też europejski nakaz zapłaty nie są jeszcze gwarancją udanego procesu windykacyjnego. Swoją sprawę warto zatem powierzyć wykwalifikowanym specjalistom, dla których windykacja wierzytelności nie stanowi większego problemu. Mając na uwadze wieloletnie doświadczenie, nasi eksperci szybko i skutecznie przeprowadzą Państwa przez cały proces odzyskiwania zaległych należności.

Kancelaria radcy prawnego świadczy kompleksowe usługi prawne, których głównym celem jest pomoc prawna w zakresie windykacji różnorodnych długów. Przed zleceniem nam windykacji konkretnej należności, mogą Państwo liczyć na kontakt z naszym doświadczonym prawnikiem, który dokona wyceny Państwa sprawy oraz wyjaśni wszystkie kwestie związane z tym procesem. Powierzając nam windykację Państwa wierzytelności, otrzymują Państwo gwarancję, iż sprawę poprowadzi rzetelny radca prawny, a o każdym podejmowanym przez niego kroku będziecie Państwo informowani na bieżąco. Wśród świadczonych przez nas usług znajdują się także fachowe porady prawne, w trakcie których można uzyskać informację czy konieczny będzie pozew o zapłatę faktury czy też sprawa ma szansę zakończyć się na etapie przedprocesowym. 

Naszych klientów uprzedzamy o wszystkich możliwych ewentualnościach, także o fakcie, że dłużnik ma sprawo wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty, co może utrudnić i przedłużyć toczący się proces. Windykacja sądowa zawsze wiąże się z dodatkowym ryzykiem – przede wszystkim finansowym, a dzięki pomocy naszych ekspertów mogą Państwo oszczędzić dużo czasu oraz pieniędzy. Realizacją Państwa zlecenia zajmie się bowiem doświadczony prawnik, który posiada wymaganą wiedzę i uprawnienia.

Kancelaria prawna przeprowadzi dla Państwa skuteczną windykację długów. Proces windykacji jest zazwyczaj bardzo złożony i obejmuje kilka różnych etapów. Na etapie przedprocesowym przygotowujemy wezwania do zapłaty oraz windykujemy dłużników mailowo i telefonicznie. Etap procesowy to przede wszystkim pozew o zwrot pieniędzy, który przygotuje dla Państwa przedzielony specjalista. Warto mieć na uwadze, że nasze usługi są spersonalizowane i dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb, a każde sporządzone przez nas pismo tworzone jest z uwzględnieniem specyfiki Państwa sprawy. Pozew o zapłatę wynagrodzenia wymaga od nas szczegółowego zapoznania się z dokumentami, tak aby pismo w Państwa sprawie było rzetelne, a przede wszystkim skuteczne. Sporządzamy także pozwy o zapłatę, o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakazowym oraz o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. Oprócz tego pozywany dłużników o zapłatę kwoty 40 euro tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Naszą cechą charakterystyczną jest również skuteczna reprezentacja naszych klientów w toku procesu sądowego. Natomiast jeżeli dłużnik nie ureguluje należności po zakończonym procesie, prawo umożliwia nam wszczęcie egzekucji komorniczej. Dla naszych klientów uzyskujemy także europejskie tytuły egzekucyjne. W zakresie postępowania egzekucyjnego przygotowujemy wnioski o wszczęcie egzekucji, a także na bieżąco monitorujemy czynności wykonywane przez danego komornika.

W trakcie całego procesu odzyskiwania należności pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi klientami oraz informujemy ich o wszystkich podejmowanych czynnościach i otrzymywanych pismach.

Jeżeli dotknął Państwa problem związany z nieuczciwym kontrahentem oraz pragną Państwo szybko i skutecznie odzyskać należne Państwu pieniądze, zachęcamy do kontaktu z pracownikami kancelarii, którzy udzielą Państwu niezbędnych informacji. Warto także umówić się na spotkanie w siedzibie naszej kancelarii, w trakcie którego będziemy mogli bliżej zapoznać się z Państwa sprawą, dokonać jej wstępnej wyceny, a także wskazać, jakie następne kroki należałoby podjąć. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego oraz poprzez formularz kontaktowy umieszczony na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do kontaktu