W ramach prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego świadczymy kompleksową pomoc prawną dla indywidualnych przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego. Nasi klienci uzyskują stały dostęp do profesjonalnej obsługi prawnej we wszystkich bieżących sprawach, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na każdym jej etapie, w szczególności:

  • zakładanie, przekształcanie i łączenie spółek;
  • sporządzanie opinii prawnych, ekspertyz, stanowisk związanych z interpretacją i stosowaniem przepisów prawa;
  • sporządzanie i opiniowanie umów, statutów, regulaminów;
  • analizowanie i tworzenie strategii biznesowych pod kątem ryzyk prawnych;
  • reprezentowanie w postępowaniach sądowych, polubownych i egzekucyjnych;
  • udział w negocjacjach z kontrahentami;
  • due dilligence.

Współpracujemy z szeregiem specjalistów w tym z radcami prawnymi, adwokatami, doradcami podatkowymi, notariuszami, komornikami oraz tłumaczami przysięgłymi, dzięki czemu nasze usługi mają charakter kompleksowy.