paragraf - windykacja należnościWYSOKA SKUTECZNOŚĆ

EKSPRESOWE DZIAŁANIE

SPECJALISTYCZNE PORADY

Prowadzenie działalności gospodarczej nieuchronnie wiąże się z ryzykiem w postaci nieterminowego regulowania płatności przez kontrahentów. Mamy bogate doświadczenie w windykowaniu należności od dłużników, zarówno na etapie przedsądowym, jak i później w procesie. Odzyskiwanie długów, to żmudne i niewdzięczne zajęcie, dlatego proponujemy Państwu przerzucenie tego ciężaru na naszych specjalistów.

Przygotowujemy wezwania do zapłaty, negocjujemy korzystne warunki spłaty zobowiązań, zawieramy ugody i porozumienia, w których określamy harmonogramy spłat, reprezentujemy klientów w postępowaniu mediacyjnym oraz przed sądem polubownym, przygotowujemy pisma procesowe i reprezentujemy przedsiębiorców w sporach sądowych, w tym w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU).

Szybko i skutecznie odzyskamy dla Państwa wszystkie należności, w sposób gwarantujący możliwe najpełniejsze zabezpieczenie Państwa interesów gospodarczych.