Krok nr 1
Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub przez formularz
i przedstaw nam swoją sprawę
Krok nr 2
Wiemy, że czas to pieniądz, więc jak najszybciej zapoznamy
się ze sprawą i przygotujemy indywidualną, bezpłatną wycenę
Krok nr 3
Gdy nasza oferta zostanie zaakceptowana - zaczniemy pracować nad sprawą
Previous slide
Next slide
porady prawne

Wycena sprawy jest bezpłatna

150 zł/h

stawkę godzinową oferujemy Klientom, którzy nie są w stanie przewidzieć dokładnego zapotrzebowania na usługi prawne. Stawka jest ustalana indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i rozpoczyna się od kwoty 150 zł netto za godzinę

Ryczałt

jest to z góry określona kwota za prowadzenie sprawy. Wynagrodzenie ryczałtowe proponujemy również Klientom w ramach stałej obsługi prawnej, w przypadku gdy w każdym miesiącu mają podobne zapotrzebowanie na usługi prawne.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR), to w dzisiejszych czasach coraz większa konkurencja dla sformalizowanego sądownictwa powszechnego. Z wieloma sukcesami reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu mediacyjnym oraz przed sądami arbitrażowymi. 

Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na skorzystanie z tego typu rozwiązań ze względu na szybkość postępowania oraz dbałość o wizerunek firmy. Nasi specjaliści występują w imieniu klientów w postępowaniach mediacyjnych, arbitrażowych i konsyliacyjnych oraz przygotowują wszelką dokumentację niezbędną do przeprowadzenia ww. postępowań. Wśród naszych ekspertów znajdują się osoby, które brały udział w postępowaniach zarówno w charakterze pełnomocnika, jak i w roli arbitra, stąd nasze doświadczenie jest bardzo szerokie, a działania efektywne i precyzyjne.

Dodatkowo w ramach świadczonych usług przygotowujemy i opiniujemy umowy o arbitraż, zapisy na sąd polubowny, treści ugód oraz zawarte w toku postępowania porozumienia oraz ugody. 

Nasza Kancelaria zajmuje się prowadzeniem mediacji dla osób samotnie wychowujących dziecko zainteresowanych programem 500+. 

Obecnie osoby samotnie wychowujące dziecko, które chcą korzystać z programu zmuszone są do sądowego pozwania o alimenty drugiego rodzica. Brak wystąpienia z powództwem o alimenty powoduje brak zakwalifikowania danej osoby jako samotnie wychowującej dziecko, a tym samym pozbawia możliwości uzyskania świadczenia 500+ na pierwsze dziecko. 

Jak uregulować sytuację alimentacyjną i uniknąć pójścia do Sądu z powództwem o alimenty?

Rozwiązaniem jest przeprowadzenie mediacji i zawarcie ugody mediacyjnej, która obejmować będzie szczegółowe postanowienia na temat alimentów oraz ich wysokości. Podczas spotkania mediacyjnego omówione zostaną wszystkie interesujące Państwa kwestie i sporządzony zostanie projekt ugody, która w następnej kolejności zostanie przez nas przesłana do sądu z wnioskiem o nadania jej klauzuli wykonalności. Wybranie mediacji pozwala na uniknięcie sądu oraz na szybsze i tańsze załatwienie sprawy. 

MEDIACJA W TRZECH KROKACH:

I. zapraszamy na spotkanie mediacyjne i wspólne omówienie warunków ugody;

II. nasz prawnik opracuje dla Państwa projekt ugody, obejmujący dokonane ustalenia;

III. dopełnimy za Państwa wszystkich formalności związanych z nadania ugodzie klauzuli wykonalności;

GLOBAL LEX Kancelaria Radcy Prawnego
Alicja Radziszewska-Studenna


Powstańców Śląskich 5/814
53-332 Wrocław

mail: kontakt@global-lex.pl
tel.: 530 262 889

NIP: 9880295250
REGON: 362858544