Krok nr 1
Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub przez formularz
i przedstaw nam swoją sprawę
Krok nr 2
Wiemy, że czas to pieniądz, więc jak najszybciej zapoznamy
się ze sprawą i przygotujemy indywidualną, bezpłatną wycenę
Krok nr 3
Gdy nasza oferta zostanie zaakceptowana - zaczniemy pracować nad sprawą
porady prawne
  • pełnimy funkcję obrońcy w prowadzonych przeciwko naszym Klientom procesach karnych;
  • występujemy w imieniu naszych Klientów jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego;
  • sporządzamy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, apelacje, zażalenia oraz wszelkie pisma w toku prowadzonego postępowania karnego;

Wycena sprawy jest

250 zł/h

stawkę godzinową oferujemy Klientom, którzy nie są w stanie przewidzieć dokładnego zapotrzebowania na usługi prawne. Stawka jest ustalana indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i w sprawach karnych rozpoczyna się od kwoty 250 zł netto za godzinę

Ryczałt

jest to z góry określona kwota za prowadzenie sprawy. W przypadku, gdy wobec Klienta został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, wynagrodzenie za przyjęcie sprawy wynosi 10.000,00 zł netto. W pozostałych przypadkach opłata za przyjęcie sprawy wynosi 5.000,00 zł netto.

GLOBAL LEX Kancelaria Radcy Prawnego
Alicja Radziszewska-Studenna


Powstańców Śląskich 5/709
53-332 Wrocław

mail: kontakt@global-lex.pl
tel.: 530 262 889
tel.: 608 092 933

NIP: 9880295250
REGON: 362858544