"Nasza wiedza i doświadczenie, to klucz do sukcesu Państwa firmy."

Alicja Radziszewska-Studenna

STATUTY I REGULAMINY

Sporządzamy i opiniujemy, umowy, statuty, regulaminy i inne dokumenty niezbędne przedsiębiorcom do prowadzenia działalności gospodarczej

REJESTRACJA ZNAKÓW TOWAROWYCH

Rejestrujemy znaki towarowe w Urzędzie Patentowym RP i Europejskim Urzędzie Patentowym.

REKOMPENSATA 40€

Pomagamy przedsiębiorcom odzyskać ustawową rekompensatę 40 euro od faktur nieopłaconych w terminie przez nierzetelnych kontrahentów

OPINIE, STANOWISKA, EKSPERTYZY

Sporządzamy opinie, stanowiska i ekspertyzy w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą