"Zapewniamy kompleksowe porady prawne z zakresu prawa pracy dla pracowników i pracodawców. Zapraszamy do współpracy!"

Alicja Radziszewska-Studenna

UMOWY, REGULAMINY

Sporządzamy i opiniujemy projekty umów o pracę z punktu widzenia interesów pracowników lub pracodawców. Przygotowujemy również dokumentację prawną związaną z zatrudnianiem osób, w tym regulaminy pracy

SPORY PRACOWNICZE

Reprezentujemy pracowników i pracodawców w procesach przed Sądem Pracy. Opracowujemy strategię procesową, sporządzamy pisma i bierzemy udział w rozprawach sądowych

KONTRAKT MENEDŻERSKI

Sporządzamy i opiniujemy kontrakty menedżerskie i umowy dla menedżerów na wszystkich szczeblach zarządzania

WYPOWIADANIE UMÓW

Doradzamy i przygotowujemy projekty pism i dokumentów, które umożliwiają korzystne i zgodne z prawem zakończenie współpracy i wypowiedzenie umowy