"Nasi specjaliści profesjonalnie poprowadzą Państwa sprawę sądową i pomogą w opracowaniu taktyki procesowej, która przyczyni się do Państwa sukcesu."

Alicja Radziszewska-Studenna

POZWY, APELACJE, ZAŻALENIA

Sporządzamy koncepcję działania, gromadzimy dowody, przygotowujemy pisma w sprawie i reprezentujemy Klientów przed wszystkimi sądami

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Prowadzimy windykację długów na etapie przedsądowym (wezwania do zapłaty) i sądowym (powództwa o zapłatę należności)

OBRONA W PROCESIE KARNYM

Występujemy w charakterze obrońców lub oskarżycieli posiłkowych w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez organy ścigania i w procesach sądowych

MEDIACJA I ARBITRAŻ

Prowadzimy postępowania mediacyjne w ramach Centrum Mediacji i Rozwiązywania Sporów oraz reprezentujemy Klientów w postępowania polubownych: mediacyjnych i przed sądami arbitrażowymi