Prawo nieruchomości

Usługi, porady prawne

Kancelaria prawna Global Lex

Prawo nieruchomości

Nasza kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze w zakresie prawa nieruchomości, świadcząc usługi zarówno dla deweloperów, jak i inwestorów. Pomagamy w negocjacjach, sporządzaniu i analizie umów kupna-sprzedaży, umów najmu oraz umów przedwstępnych. Przeprowadzamy kompleksowe audyty prawne nieruchomości, identyfikując potencjalne ryzyka i weryfikując stan prawny nieruchomości. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną projektów deweloperskich, obejmującą m.in. przygotowanie i negocjowanie umów z generalnymi wykonawcami, podwykonawcami oraz dostawcami.

Obsługa prawna inwestorów

Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie kupna, sprzedaży i wynajmu nieruchomości. Przygotowujemy i analizujemy umowy, dbając o to, aby były one zgodne z prawem i chroniły interesy naszych klientów. Inwestowanie w nieruchomości wiąże się z wieloma skomplikowanymi aspektami prawnymi, które mogą mieć kluczowy wpływ na powodzenie inwestycji. Skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej pozwala na zabezpieczenie interesów inwestora, minimalizację ryzyk oraz optymalizację kosztów transakcji. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami. Zapewniamy skuteczną obronę interesów naszych klientów w sporach dotyczących własności, posiadania oraz innych praw do nieruchomości.

Umowa sprzedaży

Zawieranie umów jest kluczowym elementem obrotu nieruchomościami, dlatego tak ważne jest, aby każda transakcja była przeprowadzona z zachowaniem najwyższych standardów prawnych i zabezpieczeniem interesów wszystkich stron. Sporządzamy i analizujemy umowy sprzedaży nieruchomości, dbając o to, aby były one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Nasza kancelaria oferuje profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, co pozwala naszym klientom uniknąć potencjalnych problemów i skutecznie przeprowadzić transakcję.

 

Obsługa prawna deweloperów

Konsultacje dotyczące przepisów techniczno-budowlanych, norm i standardów budowlanych. Sporządzanie i analiza umów z generalnymi wykonawcami, podwykonawcami oraz dostawcami materiałów budowlanych. Monitorowanie zgodności działań inwestycyjnych z przepisami prawa. Sporządzanie umów sprzedaży mieszkań i domów, umów przedwstępnych oraz umów deweloperskich. Nasza kancelaria prawna zapewnia kompleksowe wsparcie prawne, które pozwala na minimalizację ryzyk i optymalizację procesów inwestycyjnych.

 

 kancelaria prawna - porady prawne - usługi prawne

Oferujemy stałą obsługę prawną firm z branży budowlanej. Udzielamy porad w bieżącej działalności oraz wspomagamy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz w sporach prawnych z zamawiającym. Opiniujemy skomplikowane umowy o roboty budowlane, w tym umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazujemy ryzyka prawne oraz sporządzamy projekty zapytań do treści SIWZ. Z wieloma sukcesami reprezentujemy przedsiębiorców budowlanych w sporach o prawidłowe wykonanie umowy, a także o nałożenie kar umownych.

Jako kancelaria prawna z bogatym doświadczeniem na rynku usług prawnych zdajemy sobie sprawę, że kupno mieszkania – niezależnie czy od dewelopera czy też z rynku wtórnego – to poważna i niekiedy ryzykowna inwestycja, a szczegółowa analiza umowy deweloperskiej to pierwszy krok do sprawnego zrealizowania zakupu wybranego lokum.

Stając przed decyzją dotyczącą zakupu nieruchomości, warto wziąć pod uwagę, że zaangażowanie znacznych środków finansowych wymaga także należytego zabezpieczenia własnych interesów. Prawo związane z obrotem nieruchomościami bywa bardzo skomplikowane, a niewłaściwie skonstruowana umowa kupna mieszkania bądź też umowa deweloperska może wiązać się ze sporym ryzykiem oraz przykrymi konsekwencjami finansowymi. Z pozoru nawet prosta umowa sprzedaży mieszkania może wymagać interwencji skutecznego prawnika.

Świadczona przez nas pomoc prawna w zakresie umów deweloperskich pozwala na właściwą ochronę Państwa praw oraz interesów. Profesjonalne opiniowanie umów deweloperskich pozwala natomiast upewnić się, że umowa, którą zamierzają Państwo podpisać, nie zawiera niekorzystnych bądź niedozwolonych zapisów albo postanowień, które mogą narazić Państwa na dodatkowe koszty. Doświadczony radca prawny w jasny i przejrzysty sposób omówi postanowienia zawarte w umowie, wyjaśni te, które mogą okazać się dla Państwa niezrozumiałe oraz wskaże na takie, które wymagają korekty. Wcześniejsze sprawdzenie umów deweloperskich przez kompetentnego radcę prawnego odgrywa ważną rolę w negocjacjach pomiędzy kupującym a deweloperem. Skuteczny prawnik to przede wszystkim gwarancja udanej transakcji i minimalizacja ryzyka z nią związanego, dlatego nasi specjaliści przeanalizują Państwa umowę tak, aby uwypuklić prawa, które przysługują Państwu jako kupującym oraz zaproponują najkorzystniejsze dla Państwa zmiany.

Porady prawne dotyczące obrotu nieruchomościami pozwalają na uniknięcie w przyszłości długiej walki dotyczącej dochodzenia ewentualnych roszczeń. Umowy deweloperskie bardzo często konstruowane są w niekorzystny dla nabywcy sposób i chronią przede wszystkim interesy dewelopera. Warto pamiętać, że postanowienia umowy deweloperskiej mogą podlegać modyfikacji, a nabywca nie ma obowiązku zgadzać się na wszystkie propozycje dewelopera. Bazując na wieloletnim doświadczeniu pomagamy Państwu w negocjacjach z deweloperami, wskazujemy wszystkie ryzyka prawne i proponujemy odpowiednie brzmienie poszczególnych zapisów umów.

Nasze usługi prawne dotyczą opiniowania takich umów jak: umowa przedwstępna, umowa kupna domu, której prawidłowa nazwa brzmi: umowa sprzedaży nieruchomości. Proponujemy fachową analizę i dokładne sprawdzenie umowy deweloperskiej, tak aby jeszcze przed podpisaniem umowy, mieli Państwo możliwość skorygowania niekorzystnych zapisów. Umowa kupna nieruchomości (jak czasami określa się umowę sprzedaży) czy też umowa sprzedaży domu to poważna decyzja, często dotycząca długoterminowych i życiowych inwestycji, dlatego warto zadbać o szczególną ochronę własnych interesów. Kancelaria zapewnia wsparcie prawne na każdym etapie procesu nabycia nieruchomości – nie tylko opiniujemy umowy deweloperskie, umowy przedwstępne czy umowy sprzedaży nieruchomości, ale także prowadzimy negocjacje z deweloperami bądź wskazujemy zapisy umowy, które mogą być podstawą negocjacji, a w razie konieczności prowadzimy także procesy sądowe przeciwko nieuczciwym deweloperom.

W razie pojawienia się obaw związanych z zakupem mieszkania oraz treścią umowy deweloperskiej, umowy rezerwacyjnej czy też umowy przedwstępnej, zachęcamy do zwrócenia się do Kancelarii w celu uzyskania rzetelnej opinii prawnej dotyczącej kontraktu, który zamierzają Państwo podpisać. Konstruując opinię zbadamy nie tylko aktualny stan prawny nieruchomości, ale przede wszystkim przyjrzymy się kwestiom związanym z zabezpieczeniem Państwa interesów – zwłaszcza finansowych. Sprawdzimy także czy w umowie nie zawarto niedozwolonych klauzul umownych (tzw. klauzul abuzywnych).

Obrót nieruchomościami na rynku pierwotnym to różnego rodzaju umowy deweloperskie, na mocy których deweloper zobowiązany jest do wybudowania budynku i przeniesienia jego własności na nabywcę, a w przypadku lokalu mieszkalnego także ustanowienia odrębnej własności lokalu i następnie przeniesienia własności na nabywcę, który to jest zobligowany do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera. Co istotne dla nabywcy, w określonych przypadkach możliwe jest odstąpienie od umowy deweloperskiej bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Dzieje się tak np. gdy umowa z deweloperem nie zawiera wszystkich wymaganych prawnie elementów, gdy deweloper nie doręczył w terminie prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, bądź informacje w nich zawarte są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień podpisania umowy.

Osobom decydującym się na zakup własnej nieruchomości oferujemy sprawdzenie umowy deweloperskiej, którym zajmie się prawnik specjalizujący się w prawie nieruchomości. Analiza umowy deweloperskiej polega na wskazaniu Państwu ryzyk prawnych związanych z brzmieniem zapisów umowy oraz zaproponowanie zmian uwzględniających Państwa interesy. Uważamy, że wszelkie decyzje, których przedmiotem są umowy mieszkaniowe zasługują na poświęcenie im należytej uwagi, co w świetle wciąż zmieniających się przepisów może być niełatwym zadaniem dla osoby spoza branży prawa budowlanego i umów deweloperskich. W przypadku rozważania długofalowych inwestycji warto udać się wcześniej do doświadczonego prawnika, który pomoże rozważyć plusy i minusy danego przedsięwzięcia.

Mamy świadomość, że nikt nie chce sam przekonać się o tym, jak bardzo nieznajomość prawa może zaszkodzić przy rozporządzaniu własnym majątkiem, dlatego też zapraszamy Państwa do nawiązania kontaktu z prawnikami naszej kancelarii, którzy w ramach pomocy prawnej pomogą m. in. zapoznać się ze stanem ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości oraz podjąć decyzje, czy przedstawiony przez dewelopera prospekt informacyjny jest korzystną dla Państwa ofertą. Jeżeli zależy Państwu na skutecznym wyjaśnieniu skomplikowanych kwestii prawnych związanych z umowami deweloperskimi, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Zapraszamy do kontaktu