Prawo autorskie

Usługi, porady prawne

Kancelaria prawna Global Lex

Prawo autorskie

Udzielamy porad przy zawieraniu umów przeniesienia praw autorskich oraz umów licencyjnych. Opiniujemy umowy o przeniesienie praw autorskich oraz umowy licencyjne, a także sporządzamy tego typu umowy od podstaw, z uwzględnieniem wytycznych i interesów naszych klientów. Konstruujemy także fragmenty zapisów o prawach autorskich gotowe do umieszczenia w innych umowach. Doradzamy przy wyborze właściwej formy umowy oraz wskazujemy jak odpowiednio zabezpieczyć interesy twórców, a także osób które korzystają z ich dorobku.

Rejestracja znaku towarowego

Proces ten zapewnia właścicielowi wyłączne prawo do używania zarejestrowanego znaku w kontekście określonych towarów lub usług. Znak powinien mieć zdolność odróżniającą, czyli musi być na tyle charakterystyczny, aby odróżniać towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa od innego. Przed złożeniem wniosku warto przeprowadzić wstępne badanie w bazach danych urzędów patentowych w celu sprawdzenia, czy podobne lub identyczne znaki już nie istnieją. Rejestracja znaku towarowego jest kluczowym krokiem w ochronie marki i budowaniu jej wartości. Warto skorzystać z pomocy specjalistów, aby zapewnić poprawność procesu rejestracji.

Umowy licencyjne

Sporządzamy precyzyjne i jednoznaczne umowy, które określają wszystkie warunki, takie jak zakres licencji, okres obowiązywania, opłaty licencyjne, prawa i obowiązki stron. Uwzględniamy klauzule zabezpieczające interesy klienta, takie jak klauzule poufności, ograniczenia odpowiedzialności, warunki rozwiązania umowy. Pomagamy w negocjacjach z drugą stroną, aby uzyskać jak najkorzystniejsze warunki, a w razie potrzeby prowadzimy mediacje między stronami, aby osiągnąć porozumienie.


Obsługa prawna artystów

Obsługa prawna polega na świadczeniu specjalistycznych usług prawnych, które pomagają zarządzać ich karierą, chronić ich prawa własności intelektualnej, negocjować umowy oraz rozwiązywać problemy prawne związane z ich działalnością artystyczną. Pomagamy w rejestracji praw autorskich do utworów artystycznych, literackich, muzycznych czy filmowych. Sporządzamy i negocjujemy umowy z wydawnictwami, np. umowy o wydanie książki, albumu muzycznego czy innych dzieł. Reprezentujemy artystów w sporach sądowych związanych z naruszeniem ich praw, w tym w sprawach o plagiat, piractwo, nieautoryzowane wykorzystanie utworów.

kancelaria prawna - porady prawne - usługi prawne

Reprezentujemy twórców, artystów i instytucje kultury w sporach sądowych powstałych w związku z prowadzoną działalnością. Prowadzimy postępowania mediacyjne i staramy się zakończyć spory z sukcesem dla naszych Klientów na etapie przedprocesowym, poprzez podpisanie ugody lub porozumienia.
Wnosimy pozwy, reprezentujemy strony na rozprawach, wygłaszamy mowy i sporządzamy pisma procesowe we wszystkich sprawach o naruszenie prawa autorskiego. Dzięki nam odniosą Państwo sukces, a Państwa prawa będą zabezpieczone.

Prawo własności intelektualnej, zwane także prawem na dobrach niematerialnych, obejmuje różnorodne obszary prawa, co sprawia, że jest to skomplikowana materia, wymagająca specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia. Ochrona praw autorskich w dobie nieograniczonego i łatwego dostępu do Internetu wymaga zastosowania jak najlepszych środków prawnych. Wiemy, że naruszenie praw autorskich jest częstym problemem, a ich ochrona wymaga podjęcia stosownych i przemyślanych kroków prawnych.

Łamanie praw autorskich ma miejsce przede wszystkim wtedy, kiedy dany utwór jest wykorzystywany przez osobę trzecią poza zakresem dozwolonego użytku i bez wymaganego zezwolenia. Dobrym sposobem zabezpieczenia interesów autora może być między innymi przeniesienie praw autorskich lub udzielenie zainteresowanemu podmiotowi odpowiedniej licencji.

Mając na uwadze fakt, że własność intelektualna wymaga odpowiedniej ochrony, nasza kancelaria prawna świadczy różnorodne usługi prawne dopasowane do potrzeb klientów. W ramach naszej działalności między innymi: opiniujemy umowy o przeniesienie praw autorskich oraz umowy licencyjne oraz sporządzamy tego typu umowy od podstaw – z uwzględnieniem wytycznych i interesów naszych klientów. Konstruujemy także fragmenty zapisów o prawach autorskich gotowe do umieszczenia w innych umowach. 

Prawa autorskie wiążą się także z koniecznością zawierania różnorodnych umów. Nasz prawnik doradzi Państwu przy wyborze właściwej formy umowy oraz wskaże jak odpowiednio zabezpieczyć interesy twórców, a także osób które korzystają z ich dorobku.

Jeżeli zależy Państwu na profesjonalnym podejściu do przedstawionego zagadnienia, zachęcamy do kontaktu z pracownikami naszej kancelarii.

Sporządzamy od podstaw i opiniujemy umowy z producentami, wydawcami, menedżerami, agencjami i agentami. Roztaczamy opiekę prawną nad twórcami, artystami, kompozytorami, aktorami, pisarzami, modelkami, a także nad podmiotami, które współpracują z twórcami. Wskazujemy zawarte w umowach ryzyka prawne, proponujemy własne brzmienie zapisów uwzględniające interesy naszych klientów oraz doradzamy w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć wykonanie umowy.

Autor utworu powinien mieć szereg uprawnień związanych ze stworzonym dziełem – przede wszystkim może on decydować o dalszej eksploatacji swojego utworu, a także ma prawo czerpania korzyści finansowych, które wynikają z takiej eksploatacji. Wiemy, że naruszenie praw autorskich jest dosyć częstym problemem pojawiającym się w środowiskach artystycznych, a ochrona wizerunku wymaga niekiedy podjęcia stosowanych i szczegółowo przemyślanych kroków prawnych.

Kancelaria prawna – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów – świadczy kompleksowe usługi prane dotyczące szeroko pojętego prawa autorskiego – ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, nazw handlowych czy domen internetowych.
Nasze usługi prawne obejmują: sporządzanie i opiniowanie umów z producentami, wydawcami, menadżerami, agencjami i agentami, a także opiekę prawną nad twórcami, artystami, kompozytorami, aktorami czy pisarzami oraz podmiotami, którzy współpracują z tymi twórcami. Pomoc prawna dotyczy również umów o przeniesienie praw autorskich, a także reprezentowania naszych klientów w ewentualnych procesach sądowych.

Jeżeli zależy Państwu na kompleksowej obsłudze prawnej oraz czerpaniu maksymalnych korzyści z przysługujących Państwu praw, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego klienta.

Zapraszamy do kontaktu