"Prawo rodzinne to dziedzina wymagająca nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także odpowiedniego podejścia do Klienta. W naszej kancelarii zadbamy, aby oprócz fachowej obsługi prawnej, spotkali się Państwo ze zrozumieniem."

Alicja Radziszewska-Studenna

SPADKI

Udzielamy porad prawnych i reprezentujemy Klientów w sprawach związanych z nabyciem lub zrzeczeniem się spadku, w tym spadku w postaci przedsiębiorstwa lub spółki

ROZWODY I PODZIAŁY MAJĄTKU

Reprezentujemy klientów w sprawach rozwodowych i o podział majątku. Opracowujemy strategię i przygotowujemy pisma w sprawie

ALIMENTY I OJCOSTWO

Prowadzimy sprawy o zwiększenie lub zmniejszenie alimentów oraz o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa


UREGULOWANIE KONTAKTÓW

Pomagamy w uregulowaniu kontaktów pomiędzy rodzicami a dziećmi (plan wychowawczy) oraz reprezentujemy w postępowaniach dotyczących władzy rodzicielskiej