"Funkcjonowanie w obcym kraju bez znajomości obowiązującego w nim porządku prawnego może narazić na wiele nieprzyjemności. Pomagamy Państwu ich uniknąć i przeprowadzamy przez meandry polskiego prawa."

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Udzielamy porad prawnych i opiniujemy umowy sprzedaży, umowy przedwstępne oraz umowy deweloperskie, których stroną są cudzoziemcy. Szczegółowo tłumaczymy wszystkie istotne aspekty prawa polskiego.

ZAKŁADANIE FIRMY

Pomagamy cudzoziemcom w założeniu własnej firmy w Polsce. Doradzamy, jaką formę prowadzenia działalności gospodarczej wybrać oraz przeprowadzamy cały proces związany z rejestracją firmy w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

Świadczymy pomoc prawną dla cudzoziemców w załatwianiu spraw administracyjnych w tym spraw związanych z legalizacją pobytu tj. uzyskania karty polaka, uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub czasowy oraz pozwolenia na pracę.

UMOWY O PRACĘ

Pomagamy cudzoziemcom w podjęciu pracy. Opiniujemy umowy, które planują podpisać z przyszłymi pracodawcami i tłumaczymy wszystkie ryzyka prawne, które z nich wynikają, a także zasady funkcjonowania polskich przepisów, które nie zawsze wprost wskazane są w umowach.