"Nasze bogate doświadczenie oraz fachowa wiedza, pozwolą Państwu na sprawne załatwienie każdej sprawy z obszaru szeroko pojętego prawa administracyjnego."

ZAŁATWIANIE SPRAW

Pomagamy w załatwianiu spraw administracyjnych, sporządzamy odwołania od decyzji i skargi na bezczynność organu. Reprezentujemy klientów przed organami administracji publicznej i przed sądami administracyjnymi

KONCESJE, ZEZWOLENIA, LICENCJE

Przeprowadzamy Klientów przez proces uzyskiwania koncesji, zezwoleń i licencji. Sporządzamy niezbędne dokumenty i reprezentujemy w postępowaniu przed właściwym organem

PRAWO BUDOWLANE

Sporządzamy i opiniujemy umowy o roboty budowlane. Reprezentujemy deweloperów i ich klientów w sporach sądowych. Wspomagamy deweloperów w procesach inwestycyjnych. Pomagamy w uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wspomagamy klientów m.in. w uzyskaniu pozwoleń na korzystanie ze środowiska, ocen oddziaływania na środowisko, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia