SZKOLENIA

Organizujemy szkolenia o wybranej tematyce prawnej dla pracowników firm, menedżerów, członków zarządu i członków rad nadzorczych

PRZEGLĄDANIE I ZDJĘCIA AKT KRS

Zapewniamy wsparcie dla firm i kancelarii przy przeglądaniu i wykonywaniu fotokopii akt KRS we Wrocławiu

SUBSTYTUCJA

Wspieramy kancelarie prawne pełniąc rolę pełnomocników substytucyjnych w sprawach przed sądami i organami na terenie Wrocławia i okolic

TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW

Sporządzany profesjonalne tłumaczenia dokumentów i tekstów prawnych