202403.25
0

Ochrona Znaków Towarowych: ryzyko nieuprawnionego posługiwania się symbolem „®”

W naszej dynamicznej gospodarce, gdzie konkurencja gwałtownie wzrasta, budowanie własnej i rozpoznawalnej marki stało się nieodzownym elementem każdej dobrze przygotowanej strategii biznesowych. Firmy starają się wyróżnić na tle konkurentów, tworząc unikalne nazwy i logo, które mogą być łatwo rozpoznawalne przez ich klientów. Jednym z powszechnie stosowanych środków ochrony jest zastrzeżenie znaku towarowego. Umieszczanie symbolu ® obok logo lub nazwy firmy, informuje w ten sposób, że produkt lub usługa jest prawnie chroniona jako znak towarowy. Stosowanie jednak tego symbolu bez odpowiedniego zarejestrowania marki może prowadzić do naruszenia przepisów prawa własności przemysłowej, co wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Zgodnie z art. 308 prawa własności przemysłowej, wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych znakiem towarowym z wyróżnikiem, który sugeruje, że dany produkt jest chroniony jako znak towarowy, podlega karze grzywny. To znaczy, że jeżeli firma umieszcza symbol ® obok swojego logo lub nazwy, sugerując tym samym, że produkt lub usługa jest prawnie chroniona, a w rzeczywistości nie posiada tej ochorny, może to być uznane za próbę wprowadzenia w błąd konsumentów oraz innych podmiotów na rynku. Konsekwencje takiego działania mogą więc być poważne zarówno dla samej reputacji firmy, jak i dla jej portfela, którego zawartość może zostać dotkliwie uszczuplona przez karę grzywny.

Firmy, które decydują się na umieszczanie symbolu ® obok swoich logo czy nazw, powinny być świadome ryzyka związanego z nieuprawnionym używaniem tego symbolu. Choć wydaje się, że dodanie tego symbolu do wizerunku firmy może zwiększyć prestiż i wiarygodność, to w rzeczywistości może prowadzić do konfliktów prawnych i strat finansowych. Dlatego też, przedsiębiorcy powinni być szczególnie ostrożni i używać symbol ® wyłącznie w sytuacji, gdy ich znaki towarowe są zarejestrowane zgodnie z wymogami prawa.

Rejestracja znaku towarowego to kluczowy krok w ochronie własności intelektualnej firmy. Zapewnia ona wyłączne prawo do korzystania ze znaku w określonym zakresie i daje pewność, że jest on chroniony przed ewentualnymi naruszeniami ze strony konkurencji i innych podmiotów funkcjonujących na rynku. Rejestracja znaku towarowego pozwala również na uniknięcie ewentualnych przyszłych konfliktów i sporów prawnych oraz zapewnia solidne podstawy do egzekwowania swoich praw w przypadku, gdyby ktoś inny usiłuje w sposób nieuprawniony przejąć wymyślony przez nas znak – w praktyce zdarza się to często. Istnieją też branże, które są bardziej niż inne narażone na takie zagrywki rynkowych konkurentów.

Podsumowując, umieszczenie symbolu ® obok logo lub nazwy firmy ich wcześniejszego prawnego zastrzeżenia, stanowi naruszenie przepisów prawa własności przemysłowej. Każdy przedsiębiorca powinien być świadomy ryzyka związanego z niewłaściwym używaniem tego symbolu.

W naszej kancelarii otrzymają Państwo pełne wsparcie w procesie rejestracji znaku towarowego zarówno w ramach procedury krajowej jak i europejskiej. Zapraszamy do zapraszamy do przesyłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na maila: kontakt@global-lex.pl