202101.25
0

Szybkie zakończenie działalności spółki jawnej

Gdy wspólnikom spółki jawnej zależy na szybkim, tanim i bezproblemowym zakończeniu działalności, zazwyczaj nie chcą zdecydować się na skomplikowaną procedurę likwidacji spółki. Oczywiście zasadą wynikającą z Kodeksu spółek handlowych jest rozwiązanie spółki jawnej po uprzednim przeprowadzeniu jej likwidacji, natomiast od tej zasady znajdujemy także wyjątek. Artykuł 67 §1 wspomnianego już kodeksu przewiduje możliwość odstąpienia od likwidacji spółki, jeżeli wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia jej działalności. Warto przy tym pamiętać, że takie uzgodnienie powinno znaleźć się już w treści umowy spółki jawnej,…