202101.25
0

Szybkie zakończenie działalności spółki jawnej

Gdy wspólnikom spółki jawnej zależy na szybkim, tanim i bezproblemowym zakończeniu działalności, zazwyczaj nie chcą zdecydować się na skomplikowaną procedurę likwidacji spółki. Oczywiście zasadą wynikającą z Kodeksu spółek handlowych jest rozwiązanie spółki jawnej po uprzednim przeprowadzeniu jej likwidacji, natomiast od tej zasady znajdujemy także wyjątek. Artykuł 67 §1 wspomnianego już kodeksu przewiduje możliwość odstąpienia od likwidacji spółki, jeżeli wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia jej działalności. Warto przy tym pamiętać, że takie uzgodnienie powinno znaleźć się już w treści umowy spółki jawnej,…

202101.25
1

Umowa dzierżawy gruntu pod farmę fotowoltaiczną

Umowa dzierżawy gruntu pod farmę fotowoltaiczną – na co powinien zwrócić uwagę wydzierżawiający? Jeżeli otrzymali już Państwo telefon z zapytaniem, czy są zainteresowani wydzierżawieniem swojej nieruchomości pod budowę instalacji fotowoltaicznej, to zapraszamy do lektury poniższego artykułu. W ostatnim czasie obserwujemy rozwój i wzrost popularności energii odnawialnej. Podkreślić jednak należy, że inwestorzy farm fotowoltaicznych przedstawiają wydzierżawiającemu gotowe wzorce umów, które zawierają szereg postanowień wyłączających i ograniczających uprawnienia wydzierżawiającego. Ze strony inwestora jest to oczywiście uzasadnione ryzykiem inwestycyjnym, które ponosi w związku…

202101.25
0

Zmiana adresu a zmiana siedziby spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Tags:

Obecnie przedsiębiorcy funkcjonują w dynamicznych warunkach rynkowych, w których wszystko zmienia się w szybkim tempie. Przeprowadzki z jednej ulicy na drugą, wyprowadzki z jednego miasta do drugiego, są na porządku dziennym. Zmiany dotyczą także spółek lokalizacyjne dotyczą także spółek prawa handlowego. Czy taki proces należy zakończyć zmianą wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym? Czy konieczna jest wizyta w Kancelarii Notarialnej? Jakie dokumenty są wymagane? Jeśli nurtuje Państwa odpowiedź na chociaż jedno z tych pytań- zapraszamy do lektury artykułu! Adres spółki a…