Krok nr 1
Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub przez formularz
i przedstaw nam swoją sprawę
Krok nr 2
Wiemy, że czas to pieniądz, więc jak najszybciej zapoznamy
się ze sprawą i przygotujemy indywidualną, bezpłatną wycenę
Krok nr 3
Gdy nasza oferta zostanie zaakceptowana - zaczniemy pracować nad sprawą
Poprzedni
Następny
porady prawne

Wycena sprawy jest

200 zł/h

stawkę godzinową oferujemy Klientom, którzy nie są w stanie przewidzieć dokładnego zapotrzebowania na usługi prawne. Stawka jest ustalana indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i dla przedsiębiorców energetycznych rozpoczyna się od kwoty 200 zł netto za godzinę

Ryczałt

jest to z góry określona kwota za prowadzenie sprawy. Wynagrodzenie ryczałtowe proponujemy również Klientom w ramach stałej obsługi prawnej, w przypadku gdy w każdym miesiącu mają podobne zapotrzebowanie na usługi prawne.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną dla podmiotów z branży energetyki odnawialnej, odnawialnych źródeł energii (OZE).Zakładamy spółki, których celem jest prowadzenie tego typu działalności oraz przeprowadzamy przez cały proces związanych z realizowaną inwestycją. Pomagamy od podstaw w założeniu firmy, zawieraniu i negocjowaniu umów z kontrahentami oraz przeprowadzamy klientów przez cały proces realizacji inwestycji. Informujemy o zmianach w przepisach prawa dotyczących OZE, przygotowujemy oraz opiniujemy umowy inwestycyjne, pomagamy przy procedurach związanych ze zmianą przeznaczenia gruntów oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (lub decyzji o warunkach zabudowy).

Reprezentujemy klienta przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych, zezwoleń oraz koncesji. Występujemy w imieniu klientów przed Prezesem URE i UOKIK. Asystujemy w negocjacjach związanych z przyłączeniem inwestycji do sieci elektroenergetycznej. Tworzymy opinie, stanowiska, analizy i ekspertyzy prawne związane z bieżącym doradztwem dla przedsiębiorców z branży energetycznej, w szczególności w zakresie planowanych inwestycji, włączając w to doradztwo podatkowe oraz audyty nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje. 

Przygotowujemy następujące rodzaje dokumentów:

umowa dzierżawy poprzedzona audytem nieruchomości przeznaczonej pod inwestycje;
umowa inwestycyjna;
wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy;
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej;
wniosek o wyłączenie gruntu spod produkcji rolnej;
wniosek o wydanie pozwolenia na budowę;
zgłoszenie robót budowlanych;
wniosek o wydanie koncesji/ promesy koncesji do Prezesa URE;
umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej;
audyt zmian prawnych dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Na zlecenie klientów opracowujemy opinie, stanowiska, analizy i ekspertyzy prawne związane z bieżącą obsługą przedsiębiorstw energetycznych, w szczególności dotyczących planowanych inwestycji. Swoich klientów reprezentujemy również w sporach sądowych powstałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

GLOBAL LEX Kancelaria Radcy Prawnego
Alicja Radziszewska-Studenna


Powstańców Śląskich 5/814
53-332 Wrocław

mail: kontakt@global-lex.pl
tel.: 692 035 479
tel.: 530 262 889

NIP: 9880295250
REGON: 362858544