202403.25
0

Ochrona Znaków Towarowych: ryzyko nieuprawnionego posługiwania się symbolem „®”

W naszej dynamicznej gospodarce, gdzie konkurencja gwałtownie wzrasta, budowanie własnej i rozpoznawalnej marki stało się nieodzownym elementem każdej dobrze przygotowanej strategii biznesowych. Firmy starają się wyróżnić na tle konkurentów, tworząc unikalne nazwy i logo, które mogą być łatwo rozpoznawalne przez ich klientów. Jednym z powszechnie stosowanych środków ochrony jest zastrzeżenie znaku towarowego. Umieszczanie symbolu ® obok logo lub nazwy firmy, informuje w ten sposób, że produkt lub usługa jest prawnie chroniona jako znak towarowy. Stosowanie jednak tego symbolu bez odpowiedniego…