202403.12
0

W dzisiejszych dynamicznych warunkach rynkowych, spółki mogą napotykać na różnorodne sytuacje wymagające elastycznego reagowania na zmieniające się okoliczności. Jedną z możliwych decyzji, które mogą zostać podjęte w trudnych czasach, jest zawieszenie działalności gospodarczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Warto poznać kluczowe aspekty tego procesu.

Procedura Zawieszenia Działalności Gospodarczej:

Zawieszenie działalności gospodarczej w spółce z o.o. wymaga spełnienia określonych formalności. Pierwszym krokiem jest podjęcie uchwały przez uprawniony do tego organ spółki. Uchwała musi być zgodna z wymaganiami wskazanymi w umowie spółki oraz w przepisach.

Następnie, uchwała o zawieszeniu działalności musi zostać zgłoszona do sądu rejestrowego, który dokonuje wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Co istotne: podjęcie uchwały o zawieszeniu działalności spółki jest możliwe tylko w sytuacji, gdy spółka nie zatrudnia żadnych pracowników. Oświadczenie w tym zakresie stanowi także załącznik do zgłoszenia zawieszenia do KRS.

Konsekwencje Zawieszenia Działalności:

Zawieszenie działalności gospodarczej niesie za sobą istotne korzyści finansowe. Przede wszystkim, w trakcie zawieszenia działalności przez spółkę, nie podlega ona obowiązkom podatkowym w takim zakresie jak aktywnie działający podmiot – spółka jest bowiem zwolniona z obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy CIT. Nie trzeba także składać deklaracji do ZUS i VATu, stąd w okresie zawieszenia działalności przez spółkę można zaoszczędzić na wydatkach związanych z prowadzeniem księgowości spółki.

W okresie zawieszenia spółka nie powinna podejmować żadnych aktywności związanych z prowadzoną dotychczas działalnością gospodarczą, za wyjątkiem działań mających na celu zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu. Oznacza to, że nie może ona zawierać nowych umów handlowych, ani podejmować innych czynności związanych z działalnością.

Współpraca z Kancelarią:

Jeżeli interesuje Państwa temat zawieszenia działalności gospodarczej w spółce z o.o., to zapraszamy do współpracy. Nasi pracownicy pomogą zarówno w procesie formalnym zawieszenia działalności, jak i będą służyć poradą w kwestiach związanych z konsekwencjami prawno-ekonomicznymi tego działania.

Gwarantujemy profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu zawieszenia działalności gospodarczej oraz kompleksową pomoc prawną, aż do momentu uzyskania prawomocnego wpisu w KRS.

Zarządzanie spółką z o.o. wymaga nie tylko umiejętnego kierowania bieżącą działalnością, ale również podejmowania świadomych decyzji w trudnych sytuacjach. Zawieszenie działalności gospodarczej może być jedną z takich decyzji. Warto jednak mieć świadomość wszystkich aspektów tego procesu i móc polegać na fachowym wsparciu.

Kontakt z kancelarią możliwy jest za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w zakładce kontakt lub bezpośrednio na adres mailowy kontakt@global-lex.pl