202105.12
0

Zastrzeżenie nazwy i logo firmy najczęściej kojarzone jest z dużymi, znanymi przedsiębiorstwami, które mają już ugruntowaną pozycję na rynku. Prowadząc mały biznes, rzadziej zastanawiamy się nad kwestią ochrony naszej własnej marki. Oczywiście nie ma obowiązku rejestrowania znaku towarowego, ale korzyści z tego płynące z pewnością są warte rozważenia.

Przedsiębiorcy nie zawsze zdają sobie sprawę, jak ważna jest skuteczna ochrona nazwy ich własnej firmy. To właśnie z nazwą kojarzmy najczęściej dane przedsiębiorstwo, a w konsekwencji to na jej podstawie budujemy marketing naszej firmy. Problemy mogą pojawić się w momencie, w którym stworzona przez nas marka zostaje narażona na kradzież. Oczywiście zawsze do dyspozycji pozostaje nam ochrona na gruncie chociażby przepisów ustawy o prawach autorskich lub zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, ale nie jest ona na tyle silna, co rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym i nie działa też w każdym przypadku. Przykładowo – samo wymyślenie oryginalnej nazwy firmy nie jest traktowane przez sądy jako postać utworu i w związku z tym nie można skorzystać z mechanizmów ochronnych wskazanych w ustawie o prawach autorskich. Podobnie sytuacja wygląda z ochroną na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z tą regulacją, możemy żądać, aby nasz konkurent, który otworzył firmę o takiej samej nazwie, zmienił ją, natomiast ochrona rozciąga się jedynie na przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Nie ma więc przeciwwskazań, aby przedsiębiorstwo o takiej samej nazwie, powstało w innej części kraju.

Aby uniknąć problemów z ochroną nazwy naszej firmy, najlepiej zarejestrować ją jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Po skutecznej rejestracji znaku, otrzymuje się świadectwo ochronne, zgodnie z którym przedsiębiorca staje się właścicielem swoje marki i otrzymuje także wyłączne prawo do korzystania z niej. Ochrona dotyczy wówczas nie tylko identycznych nazw, ale również tych podobnych do zarejestrowanej.

Sama procedura rejestracji znaku towarowego nie jest skomplikowana, natomiast wymaga dopełnienia szeregu formalności. Mając na uwadze zasięg działalności danej firmy, należy się najpierw zastanowić do jakiej instytucji wnioskować o udzielenie ochrony – w zależności od jej pożądanego zakresu terytorialnego. W Polsce urzędem właściwym do spraw dotyczących własności przemysłowej jest Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. Rejestracja znaków towarowych jest dokonywana także przez Europejski Urząd Patentowy.

Jeżeli ochrona znaku terytorialnego na terytorium Polski jest dla danego przedsiębiorcy odpowiednia, to należy wystąpić z wnioskiem do wskazywanego powyżej Urzędu Patentowego. We wniosku należy przede wszystkim określić formę rejestrowanego znaku. Nazwa firmy chroniona jest przez znak słowny, natomiast logo poprzez znak słowno-graficzny. Zakładając, że zgłaszający prawidłowo wypełni wszystkie formularze i uiści wymagane opłaty, decyzja o przyznaniu ochrony powinna zostać wydana po około 6 miesiącach.

Z doświadczenia wiemy, że zgłoszenie znaku towarowego jest kwestią, która często nurtuje przedsiębiorców i rodzi po ich stronie liczne wątpliwości. W takiej sytuacji, warto skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów, którzy mieli już okazję prowadzić wiele podobnych spraw. Jeżeli interesuje Państwa rzetelna pomoc prawna w zakresie prawa własności intelektualnej – zachęcamy do kontaktu z pracownikami naszej Kancelarii.