Krok nr 1
Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub przez formularz
i przedstaw nam swoją sprawę
Krok nr 2
Wiemy, że czas to pieniądz, więc jak najszybciej zapoznamy
się ze sprawą i przygotujemy indywidualną, bezpłatną wycenę
Krok nr 3
Gdy nasza oferta zostanie zaakceptowana - zaczniemy pracować nad sprawą
porady prawne
  • oferujemy stałą obsługę prawną firm z branży budowlanej. Udzielamy porad w bieżącej działalności oraz wspomagamy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz w sporach prawnych z zamawiającym;
  • opiniujemy skomplikowane umowy o roboty budowlane, w tym umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazujemy ryzyka prawne oraz sporządzamy projekty zapytań do treści SIWZ;
  • z wieloma sukcesami reprezentujemy przedsiębiorców budowlanych w sporach o prawidłowe wykonanie umowy, a także o nałożenie kar umownych;

Wycena sprawy jest

150 zł/h

stawkę godzinową oferujemy Klientom, którzy nie są w stanie przewidzieć dokładnego zapotrzebowania na usługi prawne. Stawka jest ustalana indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i rozpoczyna się od kwoty 150 zł netto za godzinę

Ryczałt

jest to z góry określona kwota za prowadzenie sprawy. Wynagrodzenie ryczałtowe proponujemy również Klientom w ramach stałej obsługi prawnej, w przypadku gdy w każdym miesiącu mają podobne zapotrzebowanie na usługi prawne.

GLOBAL LEX Kancelaria Radcy Prawnego
Alicja Radziszewska-Studenna


Powstańców Śląskich 5/709
53-332 Wrocław

mail: kontakt@global-lex.pl
tel.: 530 262 889
tel.: 608 092 933

NIP: 9880295250
REGON: 362858544