Krok nr 1
Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub przez formularz
i przedstaw nam swoją sprawę
Krok nr 2
Wiemy, że czas to pieniądz, więc jak najszybciej zapoznamy
się ze sprawą i przygotujemy indywidualną, bezpłatną wycenę
Krok nr 3
Gdy nasza oferta zostanie zaakceptowana - zaczniemy pracować nad sprawą
Previous slide
Next slide
porady prawne

Wycena sprawy jest bezpłatna

200 zł/h

Stawkę godzinową oferujemy Klientom, którzy nie są w stanie przewidzieć dokładnego zapotrzebowania na usługi prawne. Stawka jest ustalana indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i dla podmiotów z branży medycznej i farmaceutycznej rozpoczyna się od kwoty 200 zł netto za godzinę

Ryczałt

jest to z góry określona kwota za prowadzenie sprawy. Wynagrodzenie ryczałtowe proponujemy również Klientom w ramach stałej obsługi prawnej, w przypadku gdy w każdym miesiącu mają podobne zapotrzebowanie na usługi prawne.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną dla firm z branży medycznej i farmaceutycznej. Wśród naszych klientów znajdują się różnego rodzaju podmioty: szpitale publiczne i prywatne, prywatne kliniki i praktyki lekarskie, apteki, producenci leków, hurtownie leków itp. Mamy szerokie doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie:

– obrotu wyrobami medycznymi;
– sporządzaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów dostawy produktów leczniczych lub wyrobów medycznych;
– asyście w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na produkty farmaceutyczne;
– wsparcia prawnego przy pozyskiwaniu zezwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów medycznych lub wytwarzanie względnie importowanie produktów medycznych;
– ochrony praw autorskich do produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Nasi specjaliści doskonale znają specyfikę branży medycznej/farmaceutycznej i mają bogate doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców zarówno na ternie kraju jak i na arenie międzynarodowej.

Świadczymy profesjonalną pomoc prawną dla podmiotów z branży medycznej i farmaceutycznej. Nasi klienci to szpitale, kliniki, apteki, producenci leków, hurtownie farmaceutyczne (dystrybutorzy i importerzy produktów leczniczych, weterynaryjnych, wyrobów medycznych), lekarze, farmaceuci, przewoźnicy leków i wyrobów medycznych, jednostki badawcze polskich i zagranicznych wytwórców i inne podmioty, które podczas prowadzenia działalności gospodarczej zobowiązane są przestrzegać przepisów prawa medycznego i farmaceutycznego.

Działając jako przedsiębiorca w branży medycznej i farmaceutycznej, warto korzystać z usług kancelarii prawnej specjalizującej się w tych dziedzinach między innymi dlatego, że wymagają one dokładności i rzetelności, którą mogą zapewnić jedynie profesjonaliści. Ilość szczegółowych wymogów regulujących tego typu działalność powoduje, że firmom często potrzebna staje się kompleksowa obsługa prawna oraz rzetelny prawnik i radca prawny. Współpraca z w prawnikami naszej kancelarii wyspecjalizowanymi w prawie farmaceutycznym zapewni Państwu komfort, jakim jest prowadzenie własnego biznesu bez obaw o kwestie prawne oraz znajomość własnej sytuacji prawnej.

Nasza kancelaria prawna współpracuje z prawnikami posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu spraw na rzecz firm z branży farmaceutycznej. Wspieramy takie podmioty jak hurtownie, przedsiębiorstwa farmaceutyczne oraz apteki. Z sukcesami wykorzystują one nasze porady prawne w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Jako kancelaria prawnicza zatrudniająca radców prawnych możemy świadczyć takie usługi jak m. in. reprezentowanie naszych klientów przed NFZ,  pomoc prawna przed organami inspekcji farmaceutycznej, organami administracji państwowej, organami nadzoru i sądami w sprawach administracyjnych, cywilnych oraz karnych. Prawnik prawa farmaceutycznego musi cechować się przede wszystkim doskonałą znajomością przepisów. Jeżeli więc interesuje Państwa prawo farmaceutyczne kancelaria prawna GLOBAL LEX będzie doskonałym rozwiązaniem. W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie oferujemy opiniowanie i sporządzanie umów, regulaminów i innych aktów wewnętrznych, a także opinii prawnych, ekspertyz oraz pism procesowych związanych z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą. Bierzemy także udział w negocjacjach handlowych i pomagamy w zawarciu ugody w postępowaniach polubownych – arbitrażowym jak i mediacyjnym. Doradzamy naszym klientom w takich kwestiach jak otwarcie i prowadzenie aptek, dopuszczenie do obrotu leków a także ich refundacja. Możemy zaoferować stałą pomoc prawną, zaczynając od uzyskania stosownych zezwoleń na prowadzenie działalności poprzez bieżące doradztwo w sprawach podatkowych, windykację należności od kontrahentów, dozwolony marketing i reklamę, zgodność z przepisami prawa przy prowadzeniu badań klinicznych oraz ochronę własności intelektualnej w postaci patentów i znaków towarowych czy prawo konkurencji. Podmiotom zajmującym się obrotem hurtowym w farmacji oferujemy obsługę prawną w zakresie dopuszczenia do obrotu, importu, eksportu i dystrybucji leków, wyrobów medycznych i suplementów diety. Naszym klientom możemy także zaproponować przeprowadzenie profesjonalnych audytów i szkoleń związanych z prawem medycznym i farmaceutycznym oraz obowiązkami przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie 25 maja 2018 r. dyrektywy RODO.

Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego w celu nawiązania stałej bądź doraźnej współpracy. Dla tych z Państwa, którzy na co dzień stosują w pracy prawo farmaceutyczne prawnik i jego profesjonalne porady prawne będą doskonałym i przede wszystkim bezpiecznym rozwiązaniem. Wycena prowadzenia sprawy jest u nas zawsze bezpłatna. W zależności od zapotrzebowania oferujemy różne sposoby rozliczania: stawkę godzinową lub ryczałt. Chcemy być elastyczni i odpowiadać Państwa bieżącym potrzebom, dlatego po przedpłacie udzielamy również pomocy prawnej online, choć zawsze zachęcamy także do osobistego spotkania w biurze kancelarii, aby szczegółowo omówić wszelkie kwestie związane ze świadczeniem na Państwa rzecz  profesjonalnej obsługi prawnej.

Nasze usługi z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego to m.in.:

– sporządzanie i opiniowanie umów (umowa dostawy produktów leczniczych, umowa dostawy wyrobów medycznych, umowa przewozu produktów leczniczych/wyrobów medycznych, umowa na prowadzenie badań klinicznych, umowy dotyczące transferu technologii i know how, umowy licencyjne, umowy o współpracy, umowy kooperacyjne);
– prowadzenie szkoleń z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego;
– doradztwo prawne w zakresie reklamy i promowania produktów leczniczych/wyrobów medycznych;
– sporządzanie i weryfikowanie bieżącej dokumentacji, w tym regulaminów i zarządzeń;
– doradztwo prawne przy tworzeniu, przekształcaniu i likwidacji podmiotów leczniczych;
– ochrona własności intelektualnej w zakresie produktów leczniczych/wyrobów medycznych (umowa licencyjna, umowa o przeniesieniu praw autorskich);
– doradztwo prawne w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na produkty farmaceutyczne/wyroby medyczne;
– reprezentowanie klientów w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO), sądami powszechnymi, sądami polubownymi;
– pomoc prawna w postępowaniach przed organami inspekcji farmaceutycznej, urzędami regulacyjnymi oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi;
– pomoc prawna w przypadku nieuczciwej konkurencji na rynku farmaceutycznym oraz w sprawach dotyczących nieuczciwej reklamy;
– pomoc prawna przy pozyskiwaniu zezwoleń na dopuszczenie do obrotu leków, zezwoleń na wytwarzanie/import produktów leczniczych, pozwolenia na import równoległy, zgłoszenia dystrybucji równoległej, zezwolenia na prowadzenie działalności hurtowej;
– wprowadzanie do obrotu i do używania wyrobów medycznych;
– asysta prawna podczas spotkań biznesowych i negocjacji;
– wsparcie prawne podmiotów zarządzających spółkami w sektorze prawa medycznego i farmaceutycznego;
– reprezentacja w postępowaniach związanych z roszczeniami konsumentów w związku ze szkodą wyrządzoną przez wyrób medyczny.

GLOBAL LEX Kancelaria Radcy Prawnego
Alicja Radziszewska-Studenna


Powstańców Śląskich 5/814
53-332 Wrocław

mail: kontakt@global-lex.pl
tel.: 530 262 889

NIP: 9880295250
REGON: 362858544