Krok nr 1
Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub przez formularz
i przedstaw nam swoją sprawę
Krok nr 2
Wiemy, że czas to pieniądz, więc jak najszybciej zapoznamy
się ze sprawą i przygotujemy indywidualną, bezpłatną wycenę
Krok nr 3
Gdy nasza oferta zostanie zaakceptowana - zaczniemy pracować nad sprawą
Poprzedni
Następny
porady prawne

Wycena sprawy jest

200 zł/h

stawkę godzinową oferujemy Klientom, którzy nie są w stanie przewidzieć dokładnego zapotrzebowania na usługi prawne. Stawka jest ustalana indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i rozpoczyna się od kwoty 180 zł netto za godzinę

Ryczałt

jest to z góry określona kwota za prowadzenie sprawy. Wynagrodzenie ryczałtowe proponujemy również Klientom w ramach stałej obsługi prawnej, w przypadku gdy w każdym miesiącu mają podobne zapotrzebowanie na usługi prawne.

GLOBAL LEX Kancelaria Radcy Prawnego
Alicja Radziszewska-Studenna


Powstańców Śląskich 5/814
53-332 Wrocław

mail: kontakt@global-lex.pl
tel.: 692 035 479
tel.: 530 262 889

NIP: 9880295250
REGON: 362858544

Duże nakłady finansowe związane z zakupem nieruchomości oraz obawa przed ewentualną utratą tych środków sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na profesjonalne opiniowanie umów deweloperskich przed doświadczonych i kompetentnych prawników. Z usług naszej Kancelarii skorzystało już wielu Klientów, a każdy z nich – dzięki rzetelnie przygotowanej analizie umowy – mógł podjąć świadomą decyzję dotyczącą kupna wymarzonego mieszkania lub domu. 

Jako kancelaria prawna z bogatym doświadczeniem na rynku usług prawnych zdajemy sobie sprawę, że kupno mieszkania – niezależnie czy od dewelopera czy też z rynku wtórnego – to poważna i niekiedy ryzykowna inwestycja, a szczegółowa analiza umowy deweloperskiej to pierwszy krok do sprawnego zrealizowania zakupu wybranego lokum. Stając przed decyzją dotyczącą zakupu nieruchomości, warto wziąć pod uwagę, że zaangażowanie znacznych środków finansowych wymaga także należytego zabezpieczenia własnych interesów. Prawo związane z obrotem nieruchomościami bywa bardzo skomplikowane, a niewłaściwie skonstruowana umowa kupna mieszkania bądź też umowa deweloperska może wiązać się ze sporym ryzykiem oraz przykrymi konsekwencjami finansowymi. Z pozoru nawet prosta umowa sprzedaży mieszkania może wymagać interwencji skutecznego prawnika.

Świadczona przez nas pomoc prawna w zakresie umów deweloperskich pozwala na właściwą ochronę Państwa praw oraz interesów. Profesjonalne opiniowanie umów deweloperskich pozwala natomiast upewnić się, że umowa, którą zamierzają Państwo podpisać, nie zawiera niekorzystnych bądź niedozwolonych zapisów albo postanowień, które mogą narazić Państwa na dodatkowe koszty. Doświadczony radca prawny w jasny i przejrzysty sposób omówi postanowienia zawarte w umowie, wyjaśni te, które mogą okazać się dla Państwa niezrozumiałe oraz wskaże na takie, które wymagają korekty. Wcześniejsze sprawdzenie umów deweloperskich przez kompetentnego radcę prawnego odgrywa ważną rolę w negocjacjach pomiędzy kupującym a deweloperem. Skuteczny prawnik to przede wszystkim gwarancja udanej transakcji i minimalizacja ryzyka z nią związanego, dlatego nasi specjaliści przeanalizują Państwa umowę tak, aby uwypuklić prawa, które przysługują Państwu jako kupującym oraz zaproponują najkorzystniejsze dla Państwa zmiany. Porady prawne dotyczące obrotu nieruchomościami pozwalają na uniknięcie w przyszłości długiej walki dotyczącej dochodzenia ewentualnych roszczeń. Umowy deweloperskie bardzo często konstruowane są w niekorzystny dla nabywcy sposób i chronią przede wszystkim interesy dewelopera. Warto pamiętać, że postanowienia umowy deweloperskiej mogą podlegać modyfikacji, a nabywca nie ma obowiązku zgadzać się na wszystkie propozycje dewelopera. Bazując na wieloletnim doświadczeniu pomagamy Państwu w negocjacjach z deweloperami, wskazujemy wszystkie ryzyka prawne i proponujemy odpowiednie brzmienie poszczególnych zapisów umów.

Nasze usługi prawne dotyczą opiniowania takich umów jak: umowa przedwstępna, umowa kupna domu, której prawidłowa nazwa brzmi: umowa sprzedaży nieruchomości. Proponujemy fachową analizę i dokładne sprawdzenie umowy deweloperskiej, tak aby jeszcze przed podpisaniem umowy, mieli Państwo możliwość skorygowania niekorzystnych zapisów. Umowa kupna nieruchomości (jak czasami określa się umowę sprzedaży) czy też umowa sprzedaży domu to poważna decyzja, często dotycząca długoterminowych i życiowych inwestycji, dlatego warto zadbać o szczególną ochronę własnych interesów. Kancelaria zapewnia wsparcie prawne na każdym etapie procesu nabycia nieruchomości – nie tylko opiniujemy umowy deweloperskie, umowy przedwstępne czy umowy sprzedaży nieruchomości, ale także prowadzimy negocjacje z deweloperami bądź wskazujemy zapisy umowy, które mogą być podstawą negocjacji, a w razie konieczności prowadzimy także procesy sądowe przeciwko nieuczciwym deweloperom.

W razie pojawienia się obaw związanych z zakupem mieszkania oraz treścią umowy deweloperskiej, umowy rezerwacyjnej czy też umowy przedwstępnej, zachęcamy do zwrócenia się do Kancelarii w celu uzyskania rzetelnej opinii prawnej dotyczącej kontraktu, który zamierzają Państwo podpisać. Konstruując opinię zbadamy nie tylko aktualny stan prawny nieruchomości, ale przede wszystkim przyjrzymy się kwestiom związanym z zabezpieczeniem Państwa interesów – zwłaszcza finansowych. Sprawdzimy także czy w umowie nie zawarto niedozwolonych klauzul umownych (tzw. klauzul abuzywnych).

Podejmując tak istotną decyzję, jaką jest zakup własnego domu lub mieszkania, warto skorzystać z doświadczenia podmiotu jakim jest specjalizująca się w prawie nieruchomości kancelaria prawna. Wrocław, Kraków, Poznań czy Warszawa to miasta w których poruszanie się na rynku mieszkaniowym wymaga skrupulatności, rzetelności i profesjonalizmu, który może uchronić Państwa przed niepotrzebnymi rozczarowaniami i problemami prawnymi. Obrót nieruchomościami na rynku pierwotnym to różnego rodzaju umowy deweloperskie, na mocy których deweloper zobowiązany jest do wybudowania budynku i przeniesienia jego własności na nabywcę, a w przypadku lokalu mieszkalnego także ustanowienia odrębnej własności lokalu i następnie przeniesienia własności na nabywcę, który to jest zobligowany do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera. Co istotne dla nabywcy, w określonych przypadkach możliwe jest odstąpienie od umowy deweloperskiej bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Dzieje się tak np. gdy umowa z deweloperem nie zawiera wszystkich wymaganych prawnie elementów, gdy deweloper nie doręczył w terminie prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, bądź informacje w nich zawarte są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień podpisania umowy.

Osobom decydującym się na zakup własnej nieruchomości oferujemy sprawdzenie umowy deweloperskiej, którym zajmie się prawnik specjalizujący się w prawie nieruchomości. Analiza umowy deweloperskiej polega na wskazaniu Państwu ryzyk prawnych związanych z brzmieniem zapisów umowy oraz zaproponowanie zmian uwzględniających Państwa interesy. Uważamy, że wszelkie decyzje, których przedmiotem są umowy mieszkaniowe zasługują na poświęcenie im należytej uwagi, co w świetle wciąż zmieniających się przepisów może być niełatwym zadaniem dla osoby spoza branży prawa budowlanego i umów deweloperskich. Radca prawny, jako profesjonalista zadba o należyte zabezpieczenie Państwa interesów. Dlatego też zachęcamy Państwa do skonsultowania z nami planów nabycia nieruchomości i kwestii prawnych z tym się wiążących. W przypadku rozważania długofalowych inwestycji warto udać się wcześniej do doświadczonego prawnika, który pomoże rozważyć plusy i minusy danego przedsięwzięcia.

 W tego rodzaju stosunku prawnym jakim jest umowa deweloperska lub umowa przedwstępna, to deweloper zazwyczaj jest stroną sprawniej poruszającą pośród różnego rodzaju zawiłości prawnych związanych z zakupem nieruchomości. Mamy świadomość, że nikt nie chce sam przekonać się o tym, jak bardzo nieznajomość prawa może zaszkodzić przy rozporządzaniu własnym majątkiem, dlatego też zapraszamy Państwa do nawiązania kontaktu z prawnikami naszej kancelarii, którzy  w ramach pomocy prawnej pomogą m. in. zapoznać się ze stanem ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości oraz podjąć decyzje, czy przedstawiony przez dewelopera prospekt informacyjny jest korzystną dla Państwa ofertą. Jeżeli zależy Państwu na szybkim i skutecznym wyjaśnieniu skomplikowanych kwestii prawnych związanych z umowami deweloperskimi, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią – telefonicznie, mailowo bądź poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej. Warto przy tym podkreślić, że wycena opiniowania danej umowy jest zawsze bezpłatna.