202403.25
0

Ochrona Znaków Towarowych: ryzyko nieuprawnionego posługiwania się symbolem „®”

W naszej dynamicznej gospodarce, gdzie konkurencja gwałtownie wzrasta, budowanie własnej i rozpoznawalnej marki stało się nieodzownym elementem każdej dobrze przygotowanej strategii biznesowych. Firmy starają się wyróżnić na tle konkurentów, tworząc unikalne nazwy i logo, które mogą być łatwo rozpoznawalne przez ich klientów. Jednym z powszechnie stosowanych środków ochrony jest zastrzeżenie znaku towarowego. Umieszczanie symbolu ® obok logo lub nazwy firmy, informuje w ten sposób, że produkt lub usługa jest prawnie chroniona jako znak towarowy. Stosowanie jednak tego symbolu bez odpowiedniego…

202403.18
0

Dom za dom: czyli wszystko, co musisz wiedzieć o umowie house swappingu

W dzisiejszym globalnym społeczeństwie coraz więcej osób poszukuje nietypowych sposobów na podróżowanie i eksplorowanie świata. Jednym z takich rozwiązań jest tzw. „house swapping” lub „home exchange” – czyli wymiana domów, mieszkań, domków letniskowych i innych nieruchomości, które pozwalają na spędzenie paru dni w innym miejscu. To nie tylko ekonomiczna alternatywa dla tradycyjnych form zakwaterowania, ale także sposób na odkrywanie nowych miejsc z perspektywy lokalnego mieszkańca. Jednak, zanim przystąpisz do tej formy podróżowania, warto zapoznać się z zasadami, a także zabezpieczyć…

202403.12
0

Zawieszenie działalności gospodarczej w spółce z o.o.

W dzisiejszych dynamicznych warunkach rynkowych, spółki mogą napotykać na różnorodne sytuacje wymagające elastycznego reagowania na zmieniające się okoliczności. Jedną z możliwych decyzji, które mogą zostać podjęte w trudnych czasach, jest zawieszenie działalności gospodarczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Warto poznać kluczowe aspekty tego procesu.

202105.12
0

Dlaczego warto zastrzec nazwę swojej firmy?

Zastrzeżenie nazwy i logo firmy najczęściej kojarzone jest z dużymi, znanymi przedsiębiorstwami, które mają już ugruntowaną pozycję na rynku. Prowadząc mały biznes, rzadziej zastanawiamy się nad kwestią ochrony naszej własnej marki. Oczywiście nie ma obowiązku rejestrowania znaku towarowego, ale korzyści z tego płynące z pewnością są warte rozważenia. Przedsiębiorcy nie zawsze zdają sobie sprawę, jak ważna jest skuteczna ochrona nazwy ich własnej firmy. To właśnie z nazwą kojarzmy najczęściej dane przedsiębiorstwo, a w konsekwencji to na jej podstawie budujemy marketing…

202105.12
0

Zmiany w prawie konsumenckim

Wraz z początkiem 2021 roku weszły w życie zmiany w prawie konsumenckim. Wspomniana nowelizacja obejmuje przede wszystkim regulacje Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. Jedną z istotniejszych zmian, które wprowadza ww. nowelizacja jest rozszerzenie ochrony konsumenckiej także na przedsiębiorcę zawierającego umowę nie należącą do przedmiotu jego działalności gospodarczej. Co te zmiany oznaczają dla przedsiębiorców? Dzięki wprowadzonym zmianom do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która zawrze umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, zastosowanie…

202105.12
0

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w dobie pandemii COVID-19

Symetrycznie do ilości ogłaszanych obostrzeń, wprowadzanych ograniczeń działalności oraz ogólnego spadku poziomu rozwoju gospodarki spowodowanego pandemią COVID-19 wzrasta liczba przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością. Bardzo często, z powodu braku bieżących dochodów oraz widoków na spłatę wymagalnych zobowiązań, są oni zmuszeni poddać się restrukturyzacji lub ogłosić swoją upadłość. Ustawodawca, wychodząc niejako naprzeciw potrzebom osób prowadzących działalność gospodarczą, wprowadził do polskiego systemu prawnego instytucję uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Jeśli Państwa przedsiębiorstwo znajduje się obecnie w ciężkiej sytuacji finansowej, a stan zadłużenia cały czas wzrasta, to…

202105.12
0

Umowa zawarta na odległość i prawo odstąpienia od niej

W dobie panującej pandemii Covid-19 zawieranie umów na odległość stało się powszechne. Koniecznym zdaje się więc być przypomnienie podstawowych praw konsumenta w przypadku chęci odstąpienia od tak zawartej umowy. Dodatkowo z treści poniższego artykułu dowiedzą się Państwo kiedy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą będzie traktowany jak konsument, co stanowi nowość w polskim systemie prawa. Kiedy dochodzi do zawarcia umowy na odległość? Pod pojęciem umowy zawartej na odległość należy rozumieć umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności…

202105.12
0

Zakaz konkurencji w umowie o pracę

Przepisy Kodeksu Pracy stwarzają pracodawcy możliwość zabezpieczenia swoich interesów przed niepożądanymi krokami podejmowanymi przez pracowników, którzy posiadają szeroką wiedzę o tajnikach działalności przedsiębiorstwa. Mowa tutaj o sytuacji, kiedy to pracownik, aktualnie pozostający w stosunku pracy z danym pracodawcą, chciałby podjąć w czasie jego trwania, działalność konkurencyjną wobec tej, jaką prowadzi ww. pracodawca. W takim przypadku zasadna staje się więc konieczność zawarcia umowy zakazującej pracownikowi prowadzenia działalności konkurencyjnej. W dalszej części artykułu dowiedzą się Państwo gdzie leży podstawa prawna takiej umowy…