202105.12
0

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w dobie pandemii COVID-19

Symetrycznie do ilości ogłaszanych obostrzeń, wprowadzanych ograniczeń działalności oraz ogólnego spadku poziomu rozwoju gospodarki spowodowanego pandemią COVID-19 wzrasta liczba przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością. Bardzo często, z powodu braku bieżących dochodów oraz widoków na spłatę wymagalnych zobowiązań, są oni zmuszeni poddać się restrukturyzacji lub ogłosić swoją upadłość. Ustawodawca, wychodząc niejako naprzeciw potrzebom osób prowadzących działalność gospodarczą, wprowadził do polskiego systemu prawnego instytucję uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Jeśli Państwa przedsiębiorstwo znajduje się obecnie w ciężkiej sytuacji finansowej, a stan zadłużenia cały czas wzrasta, to…

202004.08
0

Wykonanie umowy a siła wyższa

W  ostatnim czasie otrzymujemy wiele zapytań o możliwość rozwiązania zawartych umów ze względu na obecną sytuację w kraju związaną z epidemią koronawirusa. Pokreślenia wymaga, że stan epidemii nie oznacza możliwości automatycznego niewywiązania się z zawartego zobowiązania. W pierwszej kolejności należy więc przeanalizować dokładne brzmienie treści umowy i zawartych w niej klauzul, a następnie zestawić je z zasadami ogólnymi wynikającymi z przepisów.

202004.06
0

Sądy w Polsce w obliczu pandemii (Covid-19)

Funkcjonowanie sądów w Polsce w związku z pandemią koronawirusa Od połowy marca niemal codziennie odbywamy z naszymi klientami rozmowy na temat odwołanych rozpraw i obecnych zasad funkcjonowania sądów. Poniżej znajdą Państwo kilka najważniejszych informacji na ten temat. W chwili obecnej wiemy, że co najmniej do dnia 30 kwietnia 2020r. w większości sądów w Polsce zostały wdrożone ograniczenia związane z ich funkcjonowaniem. Co istotne – ograniczenia te nie są identyczne we wszystkich placówkach. Szczegółowych informacji należy więc szukać bezpośrednio na stronach…