202105.12
0

Zmiany w prawie konsumenckim

Wraz z początkiem 2021 roku weszły w życie zmiany w prawie konsumenckim. Wspomniana nowelizacja obejmuje przede wszystkim regulacje Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. Jedną z istotniejszych zmian, które wprowadza ww. nowelizacja jest rozszerzenie ochrony konsumenckiej także na przedsiębiorcę zawierającego umowę nie należącą do przedmiotu jego działalności gospodarczej. Co te zmiany oznaczają dla przedsiębiorców? Dzięki wprowadzonym zmianom do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która zawrze umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, zastosowanie…

202105.12
0

Umowa zawarta na odległość i prawo odstąpienia od niej

W dobie panującej pandemii Covid-19 zawieranie umów na odległość stało się powszechne. Koniecznym zdaje się więc być przypomnienie podstawowych praw konsumenta w przypadku chęci odstąpienia od tak zawartej umowy. Dodatkowo z treści poniższego artykułu dowiedzą się Państwo kiedy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą będzie traktowany jak konsument, co stanowi nowość w polskim systemie prawa. Kiedy dochodzi do zawarcia umowy na odległość? Pod pojęciem umowy zawartej na odległość należy rozumieć umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności…

202009.30
3

Jak przyjąć lub odrzucić spadek mieszkając za granicą?

Jak przyjąć lub odrzucić spadek mieszkając za granicą? Wyobraźmy sobie sytuację, w której osoba na stałe zamieszkująca poza granicami kraju, dowiaduje się, że zmarł jej krewny, mieszkający w Polsce. Potencjalny spadkobierca czuje się więc zobowiązany do uporządkowania spraw zmarłego, natomiast nie ma możliwości, aby przyjechać do Polski. Co zrobić w takim przypadku? W jaki sposób poradzić sobie z piętrzącymi się formalnościami, podczas gdy nie możemy osobiście uczestniczyć w postępowaniu spadkowym? Oczywiście najprostszym rozwiązaniem jest zawsze skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej….

202004.08
0

Wykonanie umowy a siła wyższa

W  ostatnim czasie otrzymujemy wiele zapytań o możliwość rozwiązania zawartych umów ze względu na obecną sytuację w kraju związaną z epidemią koronawirusa. Pokreślenia wymaga, że stan epidemii nie oznacza możliwości automatycznego niewywiązania się z zawartego zobowiązania. W pierwszej kolejności należy więc przeanalizować dokładne brzmienie treści umowy i zawartych w niej klauzul, a następnie zestawić je z zasadami ogólnymi wynikającymi z przepisów.

202004.06
0

Sądy w Polsce w obliczu pandemii (Covid-19)

Funkcjonowanie sądów w Polsce w związku z pandemią koronawirusa Od połowy marca niemal codziennie odbywamy z naszymi klientami rozmowy na temat odwołanych rozpraw i obecnych zasad funkcjonowania sądów. Poniżej znajdą Państwo kilka najważniejszych informacji na ten temat. W chwili obecnej wiemy, że co najmniej do dnia 30 kwietnia 2020r. w większości sądów w Polsce zostały wdrożone ograniczenia związane z ich funkcjonowaniem. Co istotne – ograniczenia te nie są identyczne we wszystkich placówkach. Szczegółowych informacji należy więc szukać bezpośrednio na stronach…