202105.12
0

Zmiany w prawie konsumenckim

Wraz z początkiem 2021 roku weszły w życie zmiany w prawie konsumenckim. Wspomniana nowelizacja obejmuje przede wszystkim regulacje Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. Jedną z istotniejszych zmian, które wprowadza ww. nowelizacja jest rozszerzenie ochrony konsumenckiej także na przedsiębiorcę zawierającego umowę nie należącą do przedmiotu jego działalności gospodarczej. Co te zmiany oznaczają dla przedsiębiorców? Dzięki wprowadzonym zmianom do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która zawrze umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, zastosowanie…