202009.30
3

Jak przyjąć lub odrzucić spadek mieszkając za granicą?

Jak przyjąć lub odrzucić spadek mieszkając za granicą? Wyobraźmy sobie sytuację, w której osoba na stałe zamieszkująca poza granicami kraju, dowiaduje się, że zmarł jej krewny, mieszkający w Polsce. Potencjalny spadkobierca czuje się więc zobowiązany do uporządkowania spraw zmarłego, natomiast nie ma możliwości, aby przyjechać do Polski. Co zrobić w takim przypadku? W jaki sposób poradzić sobie z piętrzącymi się formalnościami, podczas gdy nie możemy osobiście uczestniczyć w postępowaniu spadkowym? Oczywiście najprostszym rozwiązaniem jest zawsze skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej….

202009.30
0

Sposoby stwierdzenia nabycia spadku

Potwierdzenie praw do spadku można uzyskać na drodze postępowania sądowego poprzez złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo u notariusza, który sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Poniżej znajdą Państwo krótkie omówienie tych dwóch procedur.