202105.12
0

Zakaz konkurencji w umowie o pracę

Przepisy Kodeksu Pracy stwarzają pracodawcy możliwość zabezpieczenia swoich interesów przed niepożądanymi krokami podejmowanymi przez pracowników, którzy posiadają szeroką wiedzę o tajnikach działalności przedsiębiorstwa. Mowa tutaj o sytuacji, kiedy to pracownik, aktualnie pozostający w stosunku pracy z danym pracodawcą, chciałby podjąć w czasie jego trwania, działalność konkurencyjną wobec tej, jaką prowadzi ww. pracodawca. W takim przypadku zasadna staje się więc konieczność zawarcia umowy zakazującej pracownikowi prowadzenia działalności konkurencyjnej. W dalszej części artykułu dowiedzą się Państwo gdzie leży podstawa prawna takiej umowy…