• Co zrobić w sytuacji, gdy spółka ,,tonie” w długach, a nie posiada majątku, z którego mogłaby spłacić swoje zobowiązania? W dobie kryzysu gospodarczego nie jest łatwo pozyskać nowych kontrahentów, jednak rozwiązaniem może być tutaj wprowadzenie nowoczesnych na danym rynku metod działania, czy środków produkcji, co z pewnością przyciągnie potencjalnych klientów. W tym przypadku korzystnym rozwiązaniem jest możliwość podwyższenia kapitału zakładowego, aby w ten sposób uzyskać dla spółki dodatkowe środki pieniężne i niepieniężne. Ponadto podwyższenie może wiązać się np. z oddłużeniem
  • Nie sposób nie zauważyć, że w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła liczba obcokrajowców przebywających na terytorium Polski i podejmujących tutaj zatrudnienie. Naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest chęć nabywania przez cudzoziemców nieruchomości na terenie naszego kraju. Mimo, że świat faktycznie zmienia się w przysłowiową „globalną wioską”, to nasze krajowe przepisy nadal przewidują pewnie ograniczenia w swobodnym zakupie nieruchomości przez obcokrajowców. Z drugiej jednak strony nabywanie na własność mieszkań czy domów przez obywateli innych państw na terenie Polski staje się już
  • Każdy, kto kiedykolwiek interesował się wykonywaniem zawodu lekarza bądź też musiał skorzystać z jego pomocy, zwrócił pewnie uwagę na kwestię tajemnicy lekarskiej. Nie każdy jednak ma świadomość, co tak naprawdę chroni wspomniana tajemnica oraz w jakich przypadkach znajduje zastosowanie. Co ciekawe – sam wymóg zachowania tajemnicy lekarskiej wynika już wprost z przysięgi Hipokratesa, która składana jest przez lekarzy od czasów starożytnych. Znajdujemy ją w słowach: „Cokolwiek przy leczeniu albo też poza leczeniem w życiu ludzi ujrzę lub usłyszę, czego ujawnić
  • Gdy wspólnikom spółki jawnej zależy na szybkim, tanim i bezproblemowym zakończeniu działalności, zazwyczaj nie chcą zdecydować się na skomplikowaną procedurę likwidacji spółki. Oczywiście zasadą wynikającą z Kodeksu spółek handlowych jest rozwiązanie spółki jawnej po uprzednim przeprowadzeniu jej likwidacji, natomiast od tej zasady znajdujemy także wyjątek. Artykuł 67 §1 wspomnianego już kodeksu przewiduje możliwość odstąpienia od likwidacji spółki, jeżeli wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia jej działalności. Warto przy tym pamiętać, że takie uzgodnienie powinno znaleźć się już w treści umowy spółki jawnej,
  • Umowa dzierżawy gruntu pod farmę fotowoltaiczną – na co powinien zwrócić uwagę wydzierżawiający? Jeżeli otrzymali już Państwo telefon z zapytaniem, czy są zainteresowani wydzierżawieniem swojej nieruchomości pod budowę instalacji fotowoltaicznej, to zapraszamy do lektury poniższego artykułu. W ostatnim czasie obserwujemy rozwój i wzrost popularności energii odnawialnej. Podkreślić jednak należy, że inwestorzy farm fotowoltaicznych przedstawiają wydzierżawiającemu gotowe wzorce umów, które zawierają szereg postanowień wyłączających i ograniczających uprawnienia wydzierżawiającego. Ze strony inwestora jest to oczywiście uzasadnione ryzykiem inwestycyjnym, które ponosi w związku
  • Obecnie przedsiębiorcy funkcjonują w dynamicznych warunkach rynkowych, w których wszystko zmienia się w szybkim tempie. Przeprowadzki z jednej ulicy na drugą, wyprowadzki z jednego miasta do drugiego, są na porządku dziennym. Zmiany dotyczą także spółek lokalizacyjne dotyczą także spółek prawa handlowego. Czy taki proces należy zakończyć zmianą wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym? Czy konieczna jest wizyta w Kancelarii Notarialnej? Jakie dokumenty są wymagane? Jeśli nurtuje Państwa odpowiedź na chociaż jedno z tych pytań- zapraszamy do lektury artykułu! Adres spółki a
  • Jak przyjąć lub odrzucić spadek mieszkając za granicą? Wyobraźmy sobie sytuację, w której osoba na stałe zamieszkująca poza granicami kraju, dowiaduje się, że zmarł jej krewny, mieszkający w Polsce. Potencjalny spadkobierca czuje się więc zobowiązany do uporządkowania spraw zmarłego, natomiast nie ma możliwości, aby przyjechać do Polski. Co zrobić w takim przypadku? W jaki sposób poradzić sobie z piętrzącymi się formalnościami, podczas gdy nie możemy osobiście uczestniczyć w postępowaniu spadkowym? Oczywiście najprostszym rozwiązaniem jest zawsze skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.
  • Sposoby stwierdzenia nabycia spadku   Potwierdzenie praw do spadku można uzyskać na drodze postępowania sądowego poprzez złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo u notariusza, który sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Poniżej znajdą Państwo krótkie omówienie tych dwóch procedur.  Sądowe stwierdzenie nabycia spadku Co do zasady sądem właściwym do stwierdzenia nabycia spadku jest sąd spadku, czyli sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Jeżeli nie da się ustalić tego miejsca na terytorium Polski, to właściwy jest sąd miejsca, w którym znajduje się